Arhivă pentru August, 2010

Iată un alt român care trăgea la vremea sa semnale de alarmă legat de pericolul în care se afla naţia română. Mulţi vor spune că nici Eminescu nu a avut dreptate, nici Eliade nu a avut, aşa că nici noi nu avem când spunem că neamul se află la o mare răscruce. Aceia sunt la fel ca piloţii pe care îi descrie Eliade: orbi, surzi şi fără limbă. Este greu, într-adevăr, să distrugi un neam într-o sută de ani, mai ales unul precum cel românesc, însă lupta a început acum veo 200 de ani şi cu fiecare an devine tot mai acerbă. Iar cei aburcaţi la conducerea ţării devin din ce în ce mai vânduţi. Şi cum peştele de la cap se împute, aceştia otrăvesc ca nişte meduze întregul neam.

Citiţi materialul de mai jos, pentru a înţelege că de mult timp nu mai avem conducători adevăraţi, care să lupte pent neamul românesc, ci urmaşi ai fanarioţilor, care se perindă mereu şi mereu la cârma ţării. Toţi sunt la fel, indiferent de minciunile inventate cu scopul de a vă fura voturile. TREZIŢI-VĂ!

Mircea Eliade – „Pilotii orbi”, articol publicat in ziarul Vremea, 1937
Imoralitatea clasei conducãtoare românesti, care detine “puterea” politicã de la 1918 încoace, nu este cea mai gravã crimã a ei. Cã s-a furat ca în codru, cã s-a distrus burghezia nationalã în folosul elementelor alogene, cã s-a nãpãstuit tãrãnimea, cã s-a introdus politicianismul în administratie si învãtãmânt, cã s-au desnationalizat profesiunile libere – toate aceste crime împotriva sigurantei statului si toate aceste atentate contra fiintei neamului nostru, ar putea – dupã marea victorie finalã – sã fie iertate. Memoria generatiilor viitoare va pãstra, cum se cuvine, eforturile si eroismul anilor cumpliti 1916- 1918 – lãsând sã se astearnã uitarea asupra întunecatei epoci care a urmat unirii tuturor românilor.
Dar cred cã este o crimã care nu va putea fi niciodatã uitatã: acesti aproape douãzeci de ani care s-au scurs de la unire. Ani pe care nu numai cã i-am pierdut (si când vom mai avea înaintea noastrã o epocã sigurã de pace atât de îndelungatã?!) – dar i-am folosit cu statornicã voluptate la surparea lentã a statului românesc modern. Clasa noastrã conducãtoare, care a avut frânele destinului românesc de la întregire încoace, s-a fãcut vinovatã de cea mai gravã trãdare care poate înfiera o elitã politicã în fata contemporanilor si în fata istoriei: pierderea instinctului statal, totala incapacitate politicã. Nu e vorba de o simplã gãinãrie politicianistã, de un milion sau o sutã de milioane furate, de coruptie, bacsisuri, demagogie si santaje. Este ceva infinit mai grav, care poate primejdui însãsi existenta istoricã a neamului românesc: oamenii care ne-au condus si ne conduc nu mai vãd.
Într-una din cele mai tragice, mai furtunoase si mai primejdioase epoci pe care le-a cunoscut mult încercata Europã – luntrea statului nstru este condusã de niste piloti orbi. Acum, când se pregãteste marea luptã dupã care se va sti cine meritã sã supravietuiascã si cine îsi meritã soarta de rob – elita noastrã conducãtoare îsi continuã micile sau marile afaceri, micile sau marile bãtãlii electorale, micile sau marile reforme moarte.
Nici nu mai gãsesti cuvinte de revoltã. Critica, insulta, amenintarea – toate acestea sunt zadarnice. Oamenii acestia sunt invalizi: nu mai vãd, nu mai aud, nu mai simt. Instinctul de cãpetenie al elitelor politice, instinctul statal, s-a stins.
Istoria cunoaste unele exemple tragice de state înfloritoare si puternice care au pierit în mai putin de o sutã de ani fãrã ca nimeni sã înteleagã de ce. Oamenii erau tot atât de cumsecade, soldatii tot atât de viteji, femeile tot atât de roditoare, holdele tot atât de bogate. Nu s-a întâmplat nici un cataclism între timp. Si deodatã, statele acestea pier, dispar din istorie. În câteva sute de ani dupã aceea, cetãtenii fostelor state glorioase îsi pierd limba, credintele, obiceiurile – si sunt înghititi de popoare vecine.
Luntrea condusã de pilotii orbi se lovise de stânca finalã. Nimeni n-a înteles ce se întâmplã, dregãtorii fãceau politicã, negutãtorii îsi vedeau de afaceri, tinerii de dragoste si tãranii de ogorul lor. Numai istoria stia cã nu va mai duce multã vreme povara acestui stârv în descompunere, neamul acesta care are toate însusirile în afarã de cea capitalã: instinctul statal.
Crima elitelor conducãtoare românesti constã în pierderea acestui instinct si în înfiorãtoarea lor inconstientã, în încãpãtânarea cu care îsi apãrã “puterea”. Au fost elite românesti care s-au sacrificat de bunã voie, si-au semnat cu mâna lor actul de deces numai pentru a nu se împotrivi istoriei, numai pentru a nu se pune în calea destinului acestui neam. Clasa conducãtorilor nostri politici, departe de a dovedi aceastã resemnare, într-un ceas atât de tragic pentru istoria lumii – face tot ce-i stã în putintã ca sã-si prelungeascã puterea. Ei nu gândesc la altceva decât la milioanele pe care le mai pot agonisi, la ambitiile pe care si le mai pot satisface, la orgiile pe care le mai pot repeta. Si nu în aceste câteva miliarde risipite si câteva mii de constiinte ucise stã marea lor crimã, ci în faptul cã mãcar acum, când încã mai este timp, nu înteleg sã se resemneze. […]
Stiu foarte bine cã evreii vor tipa cã sunt antisemit, iar democratii cã sunt huligan sau fascist. Stiu foarte bine cã unii îmi vor spune cã “administratia” e proastã – iar altii îmi vor aminti tratatele de pace, clauzele minoritãtilor. Ca si când aceleasi tratate au putut împiedica pe Kemal Pasa sã rezolve problema minoritãtilor mãcelãrind 100.000 de greci în Anatolia . Ca si când iugoslavii si bulgarii s-au gândit la tratate când au închis scolile si bisericile românesti, deznationalizând câte zece sate pe an. Ca si când ungurii nu si-au permis sã persecute fãtis, cu închisoarea, chiar satele germane, ca sã nu mai vorbesc de celelalte. Ca si când cehii au sovãit sã paralizeze, pânã la sugrumare, minoritatea germanã!
Cred cã suntem singura tarã din lume care respectã tratatele minoritãtilor, încurajând orice cucerire de-a lor, preamãrindu-le cultura si ajutându-le sã-si creeze un stat în stat. Si asta nu numai din bunãtate sau prostie. Ci pur si simplu pentru cã pãtura conducãtoare nu mai stie ce înseamnã un stat, nu mai vede.
Pe mine nu mã supãrã când aud evreii tipând: “antisemitism”, “Fascism”, “hitlerism”! Oamenii acestia, care sunt oameni vii si clarvãzãtori, îsi apãrã primatul economic si politic pe care l-au dobândit cu atâta trudã risipind atâta inteligentã si atâtea miliarde. Ar fi absurd sã te astepti ca evreii sã se resemneze de a fi o minoritate, cu anumite drepturi si cu foarte multe obligatii – dupã ce au gustat din mierea puterii si au cucerit atâtea posturi de comandã. Evreii luptã din rãsputeri sã-si mentinã deocamdatã pozitiile lor, în asteptarea unei viitoare ofensive – si, în ceea ce mã priveste, eu le înteleg lupta si le admir vitalitatea, tenacitatea, geniul.
Tristetea si spaima mea îsi au, însã, izvorul în altã parte. Pilotii orbi! Clasa aceasta conducãtoare, mai mult sau mai putin româneascã, politicianizatã pânã în mãduva oaselor – care asteaptã pur si simplu sã treacã ziua, sã vinã noaptea, sã audã un cântec nou, sã joace un joc nou, sã rezolve alte hârtii, sã facã alte legi. Acelasi si acelasi lucru, ca si când am trãi într-o societate pe actiuni, ca si când am avea înaintea noastrã o sutã de ani de pace, ca si când vecinii nostri ne-ar fi frati, iar restul Europei unchi si nasi. Iar dacã le spui cã pe Bucegi nu mai auzi româneste, cã în Maramures, Bucovina si Basarabia se vorbeste idis, cã pier satele românesti, cã se schimbã fata oraselor – ei te socotesc în slujba nemtilor sau te asigurã cã au fãcut legi de protectia muncii nationale.
Sunt unii, buni “patrioti”, care se bat cu pumnul în piept si-ti amintesc cã românul în veci nu piere, cã au trecut pe aici neamuri barbare etc. Uitând, sãracii cã în Evul Mediu românii se hrãneau cu grâu si peste si nu cunosteau nici pelagra, nici sifilisul, nici alcoolismul. Uitând cã blestemul a început sã apese neamul nostru odatã cu introducerea secarei (la sfârsitul Evului Mediu), care a luat pretutindeni locul grâului. Au venit apoi fanariotii care au introdus porumbul – slãbind considerabil rezistenta tãranilor. Blestemele s-au tinut apoi lant. Mãlaiul a adus pelagra, evreii au adus alcoolismul (în Moldova se bea pânã în secolul XVI bere), austriecii în Ardeal si “cultura” în Pricipate au adus sifilisul. Pilotii orbi au intervenit si aici, cu imensa lor putere politicã si administrativã.
Toatã Muntenia si Moldova de jos se hrãneau iarna cu peste sãrat; cãrutele începeau sã colinde Bãrãganul îndatã ce se culegea porumbul si pestele acela sãrat, uscat cum era, alcãtuia totusi o hranã substantialã. Pilotii orbi au creat, însã, trustul pestelui. Nu e atât de grav faptul cã la Brãila costã 60-100 lei kilogramul de peste (în loc sã coste 5 lei), cã putrezesc vagoane întregi cu peste ca sã nu scadã pretul, cã în loc sã se recolteze 80 de vagoane pe zi din lacurile din jurul Brãilei se recolteazã numai 5 vagoane si se vinde numai unul (restul putrezeste), grav e cã tãranul nu mai mãnâncã, de vreo 10 ani, peste sãrat. Si acum, când populatia de pe malul Dunãrii e seceratã de malarie, guvernul cheltuieste (vorba vine) zeci de milioane cu medicamente, uitând cã un neam nu se regenereazã cu chininã si aspirinã, ci printr-o hranã substantialã.
Nu mai vorbiti, deci, de cele sapte inimi în pieptul de aramã al românului. Sãrmanul român, luptã ca sã-si pãstreze mãcar o inimã obositã care bate tot mai rar si tot mai stins. Adevãrul e acesta: neamul românesc nu mai are rezistenta sa legendarã de acum câteva veacuri. În Moldova si în Basarabia cad chiar de la cele dintâi lupte cu un element etnic bine hrãnit, care mãnâncã grâu, peste, fructe si care bea vin în loc de tuicã.
Noi n-am înteles nici astãzi cã românul nu rezistã bãuturilor alcoolice, ca francezul sau rusul bunãoarã. Ne lãudãm cã “tinem la bãuturã”, iar gloria aceasta nu numai cã e ridiculã, dar e în acelasi timp falsã. Alcoolismul sterilizeazã legiuni întregi si ne imbecilizeazã cu o rapiditate care ar trebui sã ne dea de gândit.
…Dar pilotii orbi stau surâzãtori la cârmã, ca si când nimic nu s-ar întâmpla. Si acesti oameni, conducãtori ai unui popor glorios, sunt oameni cumsecade, sunt uneori oameni de bunã-credintã, si cu bunãvointã; numai cã, asa orbi cum sunt, lipsiti de singurul instinct care conteazã în ceasul de fatã – instinctul statal – nu vãd suvoaiele slave scurgându-se din sat în sat, cucerind pas cu pas tot mai mult pãmânt românesc; nu aud vaietele claselor care se sting, burghezia si meseriile care dispar lãsând locul altor neamuri… Nu simt cã s-au schimbat unele lucruri în aceastã tarã, care pe alocuri nici nu mai pare româneascã.
Uneori, când sunt bine dispusi, îti spun cã n-are importantã numãrul evreilor, cãci sunt oameni muncitori si inteligenti si, dacã fac avere, averile lor rãmân tot în tarã. Dacã asa stau lucrurile nu vãd de ce n-am coloniza tara cu englezi, cãci si ei sunt muncitori si inteligenti. Dar un neam în care o clasã conducãtoare gândeste astfel, si-ti vorbeste despre calitãtile unor oameni strãini – nu mai are mult de trãit. El, ca neam, nu mai are însã dreptul sã se mãsoare cu istoria…
Cã pilotii orbi s-au fãcut sau nu unelte în mâna strãinilor – putin intereseazã deocamdatã. Singurul lucru care intereseazã este faptul cã nici un om politic român, de la 1918 încoace, n-a stiut si nu stie ce înseamnã un stat. Si asta e destul ca sã începi sã plângi.“

Iubirea e tot ce dorim, iar in final e tot ce-am avut !
„Mergeţi cu bine, cu sănătate, în vremurile care vor veni!” (urare getică straveche)

Venit prin poşta electronică.

Reclame

Am publicat ieri un material pe care l-am găsit cu ceva timp în urmă şi care îndemna la grevă fiscală în urma apariţiei unei alte idioţenii a acestui guvern fanariot aflat la capătul hăţurilor ţării, OUG 58/2010. Voi încerca să expun astăzi motivele care ne-au determinat să susţinem această atitudine şi să îndemnăm cât mai mulţi români să facă acelaşi lucru.

În primul rând, Codul Fiscal spune clar că orice modificare a acestuia trebuie prezentată publicului sub formă de dezbatere publică cu cel puţin 6 luni înainte de a intra în vigoare. Această ordonanţă de urgenţă nu a îndeplinit această directivă.

În al doilea rând, tot Codul Fiscal precizează că orice modificare adusă Codului va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie anul următor promulgării modificării. Această ordonanţă trece se doreşte a fi deasupra Codului Fiscal, ceea ce reprezintă o încălcare flagrantă a legii.

Pe urmă, pretenţiile şefului fanarioţilor de a elimina pe cei care plătesc toţi angajţii pe drepturi de autor reprezintă un îndemn la omucidere. Nu îţi dă nimeni dreptul de a elimina oameni.

În continuare,  aceleaşi pretenţii ale aceluiaşi fanariot şef de a eradica evaziunea fiscală sunt doar băşini mai mult sau mai puţin electorale. Dacă se dorea eliminarea evaziunii fiscale „indusă“ de legea drepturilor de autor, nu ar fi fost nevoie decât de modificare legii respective, prin delimitarea clară a cadrului aplicabilităţii. Cu alte cuvinte, trebuia doar să se specifice clar, în legea dreptului de autor, care sunt meseriile (sau îndeletnicirile) caer pot beneficia de aceste drepturi speciale. Este normal ca femeia de serviciu să nu fie plătită pe drepturi de autor, dar ni se pare anormal ca scriitorii, traducătorii, creatorii, de programe, jocuri, filme (reale sau animaţie), redactorii (şi, probabil încă vreo două-trei profesii) să nu beneficieze în continuare de drepturi de autor.

Apoi, ordonanţa anunţă faptul că toate dările către fanarioţi trebuiesc plătite de plătitor. Normele de aplicare anunţă că acestea vor fi calculate şi plătite de plătit. Ceea ce denotă pe lâgnă habarnismul faţă de situaţia din teren şi o cruntă bătaie de joc la adresa celor care crează, ceva asemănător cu mmetodele comuniste dinainte şi de după lovitura de stat din ’89. A cere celui/celei plătit/tite să calculeze cât are de plată ne apre una dintre cele mai mari aberaţii ale acestui guvern fanariot. Ar fi cinstit faţă de aceşti sărmani plătitori să fie obligaţi prin lege să producă şi ei ceva, asemenei celor care sunt obligaţi să înveţe contabilitate.

Un alt motiv îl reprezintă aceeaşi sforăială numită pompos eliminarea evaziunii fiscale. Păi dacă se instituie un plafon maxim, cum vor ei să elimine evaziunea fiscală? Adică, cei care primesc mai mult de cele 5 salarii medii brute de ce să nu plătească pentur cât primesc şi nu doar pentu o sumă aleasă într-un mod absolut arbitrasr??? Cum ar zice japonezul: „evaziune fiscală my ass“ .

Alt motiv este reprezentat de aberaţia plăţii a n-şpe mii de dări. Adică, dacă ai salariu, dar primeşti bani şi din drepturi de autor, trebuie să plăteşti şi pent acele drepturi asigurări medicale, de şomaj şi de pensii. Atunci, guvernul fanariot ar trbeui să acorde celor care plătesc asemena aberaţii, un număr de pensii egal cu numărul de asigurări plătite, un număr de ajutoare de şomaj egal cu numărul de asigurări plătite. Cât despre asigurările medicale, ar trebui ca cei care plătesc n-şpe mii de asigurări medicale să fie trataţi de n-şpe mii de ori mai bine decât restul muritorilor care plătesc doar o singură asigurare.

Însă, unul dintre cele mai importante motive pentru care susţinem această campanie este reprezentat de lăcomia fanarioţilor care conduc ţara noastră. Nemaiavând de unde să fure, au găsit de cuviinţă să crească aberant numărul şi mărimea dărilor, trecând peste orice altă lege. Foamea de bani i-a făcut pe aceşti jegoşi să se înfrupte teribil din visteria ţării, iar când au dat de fund inventează dări peste dări, astfel încât omul cinstit va ajunge să muncească, în cel mai bun caz, doar pent a-şi plătui dările către stat. Zeciuiala a devenit sfertuială, iar curând, aceasta ar putea deveni jumăteală sau chair întregeală.

Oare cât mai înghit românii?

Având în vedere tembelismele acestui aşa-pretins guvern, cum ar fi declaraţia lu’ Muc cel Mic, cum că OUG 58 vizează eliminarea celor care folosesc abuziv drepturile de autor (păi bine, măi şturlubaticule, da’ de când ai tu dreptul de a elimina oameni???) dar ea loveşte chiar şi în cei care primeau banii cinstit pe drepturi de autor, şi faptul că a merge mai departe cu poziţia ghiocelului în ceea ce priveşte cinstea şi corectitudinea când vine vorba de plata dărilor către cei care ne conduc (pentru că deja nu mai e vorba despre stat), am hotărât să dau curs acestui îndemn la grevă fiscală şi să îl public şi eu aici. Îmi este foarte greu să înţeleg cum cineva care crează o operă (scrieri, traduceri, creere programe, creaţie artisitcă, animaţie, etc.) poate fi pus/ă în aceeaşi oală cu acei pretinşi şoferi care îşi primeau o parte din bani pe drepturi de autor. Şi îndemn pe cât mai mulţi/multe să facă acelaşi lucru.

Materialul original se găseşte pe Hotnews.

De vreo doua zile incerc sa fiu un contribuabil onest. Marturisesc sfirsit ca nu pot. Poate sint eu prea prost sau prea incapabil. Sau poate sint ei prea idioti. Atentie, nu am obiectii de principiu fata de alinierea taxelor pe drepturi de autor la celelalte forme de venit. Am explicat intr-un articol din Romania libera si momentul mi se pare sinistru ales.

Sint deci un autor care vrea sa plateasca taxe statului. Dar mi se pare un exercitiu de umilire in masa sa ni se ceara sa mergem in fiecare luna la trei institutii diferite. Este prea mult. Vorbim degeaba despre buna guvernare, e-government, better regulation. Ma vad cu ministrul Muncii in conferinte simandicoase despre UE si ne spune despre flexibilizarea pietei muncii si despre debirocratizare. Ma vad cu premierul Boc in conferinte simandicoase si ne spune despre cum reformeaza statul. Apoi aflu ca statul condus de ei imi cere sa merg la trei cozi lunar ca sa ii dau bani. De data asta e prea mult. Nu ma mai intereseaza daca sint prosti, incompetenti sau sabotati de subordonati. Pina nu retrag normele de aplicare ale ordonantei si pina nu vad oameni concediati pentru ca s-au gindit sa plimbe cetateanul la trei institutii in fiecare luna, ii consider pe amindoi personal vinovati pentru asta.

Apoi, am incercat totusi sa completez cele trei declaratii. Sint idioate. Sint idioti cei care le-au gindit. Nu doar ca ai de completat trei declaratii lunar, dar mai sint si diferite intre ele. De ce? Ca asa vor muschii lor de birocrati. De ce nu una singura, anuala si online cind pot fi trei diferite si lunar? Pai, nu?

Uitati-va la aceste declaratii. Sint expresia suprema a unui stat imbecil, kafkian, dar cu pretentii.

”Realizez venituri de natura profesionala in calitate de….”

In calitate de … (autocenzura)! Ce calitate? Iti spun ca firma Didina SRL ma plateste suma X ca sa scriu ceva si vreau sa-ti platesc taxe pe suma respectiva. in ce calitate prestez la Didina? E problema mea si a Didinei, nu? Ce inseamna ”calitate”? De ce ma bati la cap cu prostii? in calitate de bou care vrea sa plateasca impozite, ok? imi iei banii?

Astea sint aberatiile logice. si mai sint. Daca nu mai realizez venituri trebuie sa anunt casa de pensii in trei zile. intelegeti, deci? Daca am venituri de genul asta ma duc LUNAR sa le declar. Daca nu mai am, ma duc sa zic ca nu mai am. De ce? Daca aveam, veneam sa le declar. Daca nu mai am, nu mai am.

in declaratia pentru casa de sanatate, trebuie sa estimez venitul anual pe care il realizez. in fiecare luna. De unde sa stiu in august cit fac pina la finele anului? si de ce il intereseaza pe stat? Platesc taxe pentru ce cistig, nu pentru ce ma gindesc ca voi cistiga, nu?

Dar ce mai savuroasa este cea de la casa de somaj. Poate nu pricep eu bine, dar la punctul 7 scrie asa:

”Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, denumit in continuare salariu mediu brut:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei ”

Adica eu trebuie sa ma duc la casa de somaj si sa ii spun cit este salariul mediu pe care baza caruia a calculat guvernul bugetul? Domnule Boc, cineva este idiot aici? Cine? Vreti sa aflati de la jumatate de milion de oameni care este salariul mediu pe care ati construit bugetul de stat? Aa, poate era o consultare si nu ne-am prins, inteleg ca putem sa votam. Bine, eu zic ca ”salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat” este de 2500 de euro. Ofera cineva mai mult? Multumesc.

La fel la punctul 9:

”Cota contribuţiei individuale la bugetul asigurarilor pentru şomaj, conform prevederilor legale in vigoare:

|_|_|,|_|_| %”

Hm, deci statul nu stie cit e cota legala pentru somaj si intreaba populatia. Eu zic ca fie o,ooooooo1%. Ofera cineva mai putin? Multumesc.

Astea sint aberatii pornite din creierul de gisca al unora. Mai grav este insa ca statul ne obliga sa fim cu totii contabili. si niste contabili foarte buni.

Baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor sociale de stat. Hi?

**** Se determina prin aplicarea cotei prevazute la punctul 9 din prezenta declaraţie asupra bazei de calcul prevazute la punctul 8 din prezenta declaraţie. Poftim?

Cunosc obligativitatea depunerii la inchiderea exerciţiului financiar anual a documentelor justificative privind veniturile efectiv realizate in vederea regularizarii obligaţiilor de plata, cu excepţia situaţiilor de la punctul E6, E7, F şi G. Daca zici tu, monser!

E mai complicat decit declaratia anuala de venit. si pe aia o completam cu ajutor specializat, dar acum sint trei. Lunare. Pentru fiecare contract in parte. imi pare rau, nu imi permit un contabil personal.

In concluzie, domnule Boc, veti primi prin posta din partea mea copii ale contractelor pe care le-am incheiat cu diverse entitati din Romania. Pun deoparte niste bani pentru dvs., sint un contribuabil constiincios. Calculati dvs ce si cum si anuntati-ma cat va datorez!

Vorbesc foarte serios. Consider ca declarind guvernului contractele pe care le am, mi-am dovedit buna credinta ca cetatean. Daca ma vor amenda, voi deschide proces si voi argumenta ca sint prea prost. Nu ma pricep sa completez acele declaratii, voi spune judecatorului ca ar fi prea scump raportat la veniturile mele sa imi angajez lunar un contabil si statul nu ma poate obliga la asa ceva. Caut avocat pledant care sa constituie argumentele juridice. Vorbesc, repet, foarte serios. Statul nu ma poate obliga sa fiu destept. Sint prea prost pentru a completa aceste declaratii. Am o vaga impresie ca sintem mai multi asa. Prostia nu e un delict, ca altfel aia de au gindit sistemul acesta de plata ar fi trimisi la canal.

Propun in acelati timp tuturor sa nu plateasca taxele pe drepturi de autor in forma cu 3 declaratii pe luna. E o barbarie si o umilire a cetateanului. Nu ne vor amenda pe toti.

Oricum, ordonanta spune ca angajatorul opreste contributia, normele de aplicare au inventat prostia cu cele trei declaratii depuse de contribuabil. Deci in acest moment normele de aplicare sint contrare ordonantei, deci ilegale.

Pe scurt, indemn cu toate seriozitatea si responsabilitatea la greva fiscala. Daca tot s-au decis sa ne invite personal sa le platim darile, atunci sa nu o facem, pina cind nu se vor comporta civilizat. Ghiseu unic online, declaratii anuale. si scuze. Pina atunci nu vor vedea un ban de la mine.

PS: Daca cei care nu sint platiti pe drepturi de autor cred ca au scapat, se inseala. De fapt, ordonanta respectiva anuleaza de facto drepturile de autor si creaza o noua categorie de ”venituri de natura profesionala”. Care pot insemna orice.

PPS: Tocmai citesc pe Hotnews ca ministrul Seitan e marinimos si ne promite, asa, pe gura, ca nu vom primi amenzi daca intirziem citeva zile. Si e suparat ca s-a creat o isterie falsa in legatura cu problema. Serios?! Ce marinimos e domnul seitan: hai, ba, contribuabililor, nu va speriati ca puii de Crevedia, ca nu va dam amenzi imediat, ba, va speriati degeaba, ba, fricosilor! Si trei cozi pe luna nu e motiv de isterie, ba, nu va isterizati gratuit.

Poate ca Seitan se crede marinimos, dar reactia sa este si mai stupida. Dupa ce pui pe drumuri atitia oameni, incepi prin scuze. Dupa ce birocratia de sub tine produce niste declaratii tip atit de idioate, nu spui ca ”e normal ca oamenii sa nu stie”, dar ca ii veti ajuta la fata locului. Nu, spui: ne pare rau ca cineva de la noi a fost idiot, acesta este si e concediat, vom produce o singura declaratie, simpla, anuala si care poate fi completata online. Daca nu, Seitan trebuie dat afara din guvern.

Altfel, ramine cum ziceam, sa nu platim nimic pina nu primim: scuze, declaratie unica, online, anuala.

Actualizare: Am creat o petitie online pe care o aduc in atentia guvernului si pe care sper sa o semneze cat mai multi dintre cititorii acestui text. Petitia poate fi citita si semnata aici.

Cristian Ghinea este director al Romanian Center for European Policies www.crpe.ro

De peste un an de zile sunt agasat mereu de un anumit e-mail: Let’s do it, Romania!

La început i-am dat cu flit. Nici măcar nu am vrut să citesc. De ce? În primul rând pentru că are titulatura în altă limbă. În al doilea rând, pentru că doreşte să pară un proiect modern deşi este aceeaşi Mărie de pe vremea comuniştilor, dar care poartă acum pălăria anglezismului şi capitalismului de doi bani.

Uite că azi primi un alt e-mail cu această aberaţie. Şi, de data asta, mi-am făcut timp şi mi-am pus nervii în sac şi am citit „proiectul în 10 puncte“. Am să îl preiau şi aici şi am să îl explic pe îndelete.

1) Let’s Do It, Romania! face parte dintr-o miscare internationala – „Let’s Do It, World” – inceputa in anul 2008 in Estonia si continuata in anii urmatori in Letonia, Lituania, Portugalia si Slovenia. Astfel se explica si titlul campaniei, in limba engleza. Celor care critica acest fapt, le transmitem ca adevaratul patriotism consta in respectul fata de tara, iar acesta se va vedea pe 25 septembrie. Cu alte cuvinte, sa privim dincolo de forma.Pana acum, tara care a reusit sa scoata cei mai multi cetateni la curatenie este Slovenia. Peste 270.000 de oameni au lucrat simultan in numele unui mediu si al unui viitor mai curat si mai sanatos, reusind sa curete intregul teritoriu al tarii intr-o singura zi. Romania este cea mai mare tara inscrisa in proiect, cu o populatie de 10 ori mai mare ca a Sloveniei.Principalul obiectiv al proiectului este redat de sloganul acestuia: „Curatenie in toata tara. Intr-o singura zi!”. Se au insa in vedere doar deseurile depozitate necorespunzator in arealele naturale! Nu se va face curatenie in interiorul oraselor, unde sunt companii angajate pentru a face asta.“

Din punctul meu de vedere, acest „proiect“ nu este decât un alt rahat din aceeaşi globalizare. Uite cum au devenit estonienii îmbolditorii proştilor. Dar cine a mai participat din 2008 şi până acum (deci vreo doi ani buni) la acest proiect? Doar ţări puternice şi cu răsunet, ca să zic aşa: Letonia, Lituania, Portugalia şi Slovenia. Wow… Şi, cică, aşa se şi explică titlul campaniei în limba engleză… Mda.

Apoi vine lovitura de graţie, dată de formatori de opinie bine instruiţi: „Celor care critica acest fapt, le transmitem ca adevaratul patriotism consta in respectul fata de tara, iar acesta se va vedea pe 25 septembrie. Cu alte cuvinte, sa privim dincolo de forma“.

Patriotismul ţine, într-unul dintre primele rânduri, de limbă. Dacă vorbim engleză cu siguranţă că nu ne mai putem numi români. Mai puţin dezrădăcinaţiii care se cred români, dar vorbesc, gândesc şi se comportă ca alte naţiuni.

De la bun început răsună dorinţa arzătoare a celor care au venit cu căcatul ăsta în România de a se lăuda mai târziu cu „succesurile“ lor.

Ultimul paragraf e cel mai tembel: adică, let’s do it Romania înseamnă în română Curăţenie în toată ţara. Într-o singură zi… Serios??? Iar din câte îmi aduc aminte, areal nu are de a face cu oraşul, cu satul şi cu alte locuri de trăit doar al oamenilor. Iar dacă vor să folosească cuvinte pe care ei le consideră ştiinţifice (păi, la şcoala pe bani care au făcut-o nici nu ne miră), gen areal, atunci ar trebui să studieze un dicţionar explicativ al limbii române. Arealul natural va include şi satul şi oraşul şi comuna. Şi doar acestea. Pentru că, după ultimile verificări, oamenii se răspândesc în localităţi, nu în pădure sau pe câmpii… Dar, aşa cum ziceam, proiectul e doar prostire pe faţă şi nu are nimic de a face cu România.

2) Proiectul a fost initiat in Bucuresti, in septembrie 2009, de un grup de aproximativ 30 de tineri, constituit atat din membri de ONG-uri, cat si persoane fizice independente. Proiectul nu este asociat unui ONG sau unei persoane anume.In momentul de fata, in organizarea nationala sunt implicate peste 300 de persoane, la care se alatura cei peste 1000 de voluntari cartatori, media de varsta situandu-se in jurul a 30 de ani. Proiectul este sustinut si de peste 50 de ONG-uri.Let’s Do It, Romania! nu a acordat exclusivitate pe niciun plan. Si la nivel de mass-media, oricine este dispus sa implice in proiect o poate face si este incurajat sa o faca. Inainte de toate, LDIR este un proiect al Romaniei, pentru Romania.

Ţineţi minte, avem 300 de persoane şi 1.000 de voluntari.

Iar dacă cocompania asta e un proiect al României, pentru România, de ce se mai numeşte let’s do it Romania??? A, din patriotism pur…

3) Desi in centrul atentiei proiectului se afla Ziua de Curatenie Nationala, campania are o serie de obiective pe termen lung si se va desfasura si post 25 septembrie. Printre acestea, se numara imbunatatirea infrastructurii si a sistemului de amenzi, precum si responsabilizarea cetatenilor fata de mediu.In vederea atingerii acestor obiective, proiectul se desfasoara in colaborare cu autoritatile tarii, partener principal al actiunii fiind Ministerului Mediului si Padurilor.
In plus, ne dorim sa ne concetram eforturile post-25 septembrie si pe educarea copiilor inca de pe bancile scolilor, iar parteneriatul incheiat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii este esential acest sens.
Nu in ultimul rand, proiectul va aduce imbunatatiri majore imaginii tarii atat pe plan intern, cat si international. Ne vom putea mandri cu o tara curata, cu cetateni cu spirit civic si putem stabili un nou record in miscarea internationala Let’s Do It! . Let’s Do It, Romania! colaboreaza inclusiv cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.Important este si va fi in continuare si sprijinul mass-media, mediatizarea masurilor luate fiind necesara pentru constientizarea la nivelul populatiei. Nu putem pune cate un paznic la fiecare colt, dar putem arata ca amenzile exista si ele chiar se aplica!

Asta m-a dat pe spate: „îmbunătăţirea infrastucturii sistemului de amenzi“… Adică, vor face metodele de acordare a amenzilor mai bune??? Ca să nu fim maliţioşi şi să facem mişto de ei spunând că vor face străzi pentru poliţia amendatoare…

Cât despre responsabilizarea cetăţenilor… Hai să fim serioşi. Daccă ne uităm pe harta cu „mormane“ ( altă sclifoseală mâncătoare de bani de proşti) vom vedea că exact locurile unde ar trebui să se facă această responsabilizare au fost evitate cu graţie, în aceste locuri fiind o curăţenie lună (adică neagră)…

Dar, cel mai important lucru, aflăm cu cine „colaborează“ cei/cele care au venit cu căcatul ăsta la noi: ministerele Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi cel al Dezvoltării Regionale şi a Turismului… I-ote fra’, ce ministere importante şi bine educate şi-au găsit şi aceşti lupi îmbrăcaţi în blană de oaie…

Şi, la urmă, drept concluzie, altă bombă iidioţească: „putem arăta că amenzile există şi chair se aplică!“ Semnul exlamării… Adică, ATENŢIE!!! Şi bănuiec cine va fi primul/prima plătitor/toare de amenzi demonstrate şi puse în aplicare: badea sau ţaţa care aruncă gunoiul la orătănii. Că doar ţiganii şi ceilalţi cocalari nu vor fi deranjaţi din munca lor de însămânţare naturală a solului cu gunoi prin scuiparea din gură a cojilor de seminţe…

4) Proiectul nu dispune de finantari din partea statului sau din Fonduri Europene. Toti cei care lucreaza in cadrul LDIR o fac pe baza de voluntariat, iar sponsorizarile venite din surse externe sunt dedicate exclusiv achizitionarii de servicii si materiale necesare implementarii proiectului.Initial, nu se primeau sponsorizari directe in bani, dar la solicitarea unor persoane fizice si a unor companii, s-a deschis un cont dedicat: RO17RZBR0000060012551402.In plus, oricine poate face foarte o usor o donatie catre LDIR, prin sistemul e-Payment. Donatiile variaza intre 2,5 RON si 500 RON.

Necesarul de proiect, bugetul LDIR, pachetele de sponsorizare,variantele de donare precum si alte detalii de ordin financiar pot fi consultate la acest link: http://sp2.ro/donezLDIR.

Cum spuenam la punctul 2, ţineţi minte, erau 300 de persoane şi 1.000 de voluntari. Acum, brusc, pentru că prostimea uită de la gură până la mână (lucru dovedit şi de numărul mare de gâscani şi gâcane care au muşcat prostirea), toţi sunt voluntari. Cică nu e nimeni plătit din banii fraierilor/ierelor care donează. Să fim serioşi…

Însă, uitându-ne la cifrele prezentate ca buget, observăm că sunt alocaţi 1.238.307 de iepuroi. (asta pe lângă ceea ce donează fraierii şi fraierele). Pentru doar câteva grămezi de gunoaie mi se pare o sumă uriaşă. Fără să mă gândesc la cine ştie câte alte sute de mii de iepuroi au venit de la „oameni de bine“.

5) Proiectul a fost gandit in doua etape principale: cartarea si curatenia.Cartarea este o etapa necesara curateniei de pe 25 septembrie. Aceasta s-a realizat tot cu ajutorul voluntarilor si a presupus parcurgerea unor trasee alocate / judet in vederea identificarii mormanelor de deseuri depozitate necorespunzator. In urma acestei etape a fost realizata asa-numita „harta a deseurilor”, ce poate fi consultata accesand acest link: http://intranet.letsdoitromania.ro/harta/.Harta ne va indica necesarul material pentru ziua de curatenie (manusi, saci, etc.), precum si necesarul de resurse umane.

Nu in ultimul rand, harta deseurilor inseamna un semnal de alarma pentru autoritati.

Inca mai poti ajuta la completarea ei! Daca esti persoana fizica, ONG sau companie care poate sponsoriza aceasta etapa (cu GPS-uri, mijloace de transport sau combustibil) contacteaza coordonatorul din judetul tau!

Gasesti lista coordonatorilor judeteni la acest link: http://sp2.ro/coordJudet.

Aşa cum ziceam mai sus, acest proiect are ca scop doar anumite părţi din ţară. Dacă vă uitaţi pe hartă, veţi vedea că majoritatea locurilor care se doresc a fi curăţate se află în Podişul Transilvaniei, pe Valea Prahovei şi în jurul Timişoarei. Mai erau ceva locuri şi pe lângă Craiova şi Lugoj. Să credem că restul ţării e curată, că toate celelalte păduri sunt atât de curate şi frumoase că poţi umvbla desculţ prin ele. Care e scopul ascuns al cartografierii doar a acestor zone nu ştiu. Însă, pentru păcălirea proştilor/proastelor, se lansează duma că poţi ajut al completarea hărţii, dacă vrei… Adică, noi ar trebui să credem că de un an, după milioanele de mieluri trimise prin toată ţara, doar în aceste locuri s-au găsit oameni dornici de a face curăţenie… Probabil că acest proiect se adresează celor care abia acum se duc la clasa întâi, pent că este posibil să nu cunoască atitudinea altor oameni faţă de curăţenie şi civilizaţie.

De alte aspecte ale acestui punct, nu mă mai leg. Deja mi s-a fâcut iar sccârbă…

6) Oricine poate participa la curatenia de pe 25 septembrie! Este necesar insa ca fiecare participant sa se inscrie pe site.Inscrierea pe site nu este un moft. 🙂 Este important sa stim estimativ numarul de oameni inscrisi pentru Ziua de Curatenie Nationala pentru ca intregul proces sa fie bine organizat. In urma completarii formularului de inscriere vom avea o evidenta a resurselor necesare pentru 25 septembrie. In plus, voluntarii inscrisi pe site isi vor putea alege de pe Harta Deseurilor mormanele pe care vor sa le curete.Incercati sa va imaginati ziua de 25 septembrie cu mii de oameni care vor sa participe dar nu stiu unde sa se duca, cum sa se duca, ce sa faca. Haos. Prin inscrierea pe site incercam sa evitam o astfel de situatie si sa avem o actiune organizata. Cei care nu au acces la Internet se vor putea inscrie la Primariile locale, indata ce vor fi deschise punctele de informare LDIR.

Acesta este punctul clar care ne arată care sunt, de fapt, ţintele lansatorilor acestui proiect. Statistica. Fala. Prostirea în masă. Decoperirea gradului de prostie la români.

7) Inscrierea pe site se face foarte simplu si in mai putin de 5 minute.
Intra pe http://www.letsdoitromania.ro/curatenia/.
Completeaza primul formular „membru – persoana de contact a echipei”.
Vei primi pe mail un cod unic de echipa.Codul il poti da mai departe prietenilor, dusmanilor, familiei sau oricui doresti sa se mai alature echipei tale. Ei vor introduce codul in cel de-al doilea formular „membru – pe baza codului unic al persoanei de contact”.”Persoana de contact” inseamna ca tu vei tine legatura cu noi si vei primi informatiile importante cu privire la organizarea zilei de 25 septembrie, urmand ca tu sa dai informatiile mai departe colegilor tai de echipa.

Ulterior, cand vei alege mormanul de gunoi, el va fi alocat practic intregii echipe. Daca te inscrii singur, vei mai „lucra” la morman alaturi de alte echipe care il vor alege. 🙂

Educarea turmei să primească ordine prin intermediul internetului. Educarea turmei să respecte ceea ce i se spune „de la vârf“. Transformarea oamenilor în animale docile, gata să facă orice acţiune tembelă atunci când lise ordonă de la centru.

8) Deseurile stranse in urma curateniei de pe 25 septembrie vor fi, in functie de caz, reciclate, coincinerate sau depozitate in gropi conforme. In urma lor, va ramane un spatiu curat si sanatos.Nu, nu suntem naivi sa credem ca dupa 25 septembrie nu va mai arunca nimeni gunoaie pe jos. Trebuie sa fim constienti insa de faptul ca gunoaiele care se afla deja prin tara nu vor disparea de la sine. Noi ne-am saturat sa traim in mizerie asteptand sa curete altcineva.

Faptul că se va strânge mizeria dintr-un loc nu va duce niciodată şi la transformarea acelui loc într-unul curat. Pentru a curăţi România e nevoie de mult mai mult decât simpla strângere a gunoaielor de prin păduri.

Ar trebui să fiţi conştienţi de faptul că acţiunea voastră nu va face deât să inducă celor care fac mizerie că se vor găsi mereu nişte idioţi/idioate care să strângă în urma lor. Acţiunea voastră e la fel de bine orientată ca şi acţiunea medicamentelor moderne. Adică, vax albina, crema puca.

9) Pentru ca acest proiect sa aiba succes avem nevoie si de ajutorul tau! Povesteste-le celor din jur de proiect si convinge-i sa ni se alature! Incepe cu Facebook, este un exercitiu bun. 🙂 Ai mai jos butonul de „Invite”. Ce zici, reusesti sa mai convingi 5 prieteni sa sustina aceasta cauza? Dar sa-i faci sa se inscrie pe site? Lasa-le un mesaj personalizat, nu „arunca” pur si simplu o invitatie. Si ei, ca si tine, au nevoie sa fie convinsi ca acest proiect merita atentia lor.Mai poti promova proiectul si adaugand un banner pe site-ul/blogul tau. Folosind twibbon-ul „I’ll do it!” pe contul tau de Twitter sau achizitionand un tricou sau o cana LDIR. Le gasesti pe toate pe site: http://sp2.ro/sustinLDIR.

Iată o metodă simplă de a răspândi idiotizarea într-o ţară. Dă-le impresia proştilor/proastelor că fac ceva bun şi te vor urma oriunde. Metoda cea mai simplă de manipulare în masă. Puţini o ştiu, pentru că doar acei puţini o folosesc. Ceilalţi sunt doar masă de manevră.

Şi ca să continuăm cu românismul acestui proiect, „Ai mai jos butonul de „Invite”“…

10) NU UITA: Let’s Do It, Romania! nu este exclusiv un proiect ECO. LDIR este in primul rand cel mai mare proiect de implicare sociala. Un proiect al celor care s-au saturat sa mai astepte sa schimbe altii ceva. Un proiect al celor care s-au saturat sa stea pe margine si sa injure sistemul. Un proiect al celor care s-au saturat sa spuna ca Romania este o tara de r***t.Pe 25 septembrie schimbarea sta in mainile noastre. In mainile fiecaruia dintre noi. Pe 25 septembrie nu sta cu ele in san. Hai sa facem din Romania o tara mai curata! Intr-o singura zi!Inscrie-te pe site: http://www.letsdoitromania.ro/curatenia/ !

Şi ăştia vor să credem că ăia de înjură sistemul vor lua parte la această şaradă? Mă îndoiescc. Cât despre îmboldirea mulţimii, îndemnurile sunt preluate din aceleaşi discursuri mobilizatoare vechi (komuniste sau kapitaliste).

Şi, a spune cuvântul rahat nu e nicio ruşine. Doar fufele proaste şi fandosite mai mult decât pălăria care le strâmb şi tont pe cap pot pretinde asemenea aiurisme. Mai ziceam de cuvântul căcat, dar, de, ne-am emancipat şi la rahat…

Acest ultim punctuleţ este ceea ce se numeşte pară mălăiaţă în gura lu’ nătăfleaţă.  Cu alte cuvinte, acest proiect este doar o altă acţiune de muncă patriotică vopsită în culori alb, roşu şi albastru pentru că românul nu mai vrea să facă muncă patriotică dacă îi zici pe româneşte. Dacă îl abureşti cu englezisme, va face şi Canalul Dunăre-Marea Neagră fără să crâcnească. Va ridica o nouă Casă a Poporului fără să îi pese că nu va mai trăi să o vadă strălucind în soarele kapitalismului komunist.

Hai s-o facem, România! Hai s-o facem şi pe asta; să arătăm lumii cât de imbecilizaţi şi de netezi pe creier am ajuns în 21 de ani.

(căutătorii/căutătoarele de greşeli de dactilografie sunt invitaţi/tate să se abţină de la vânătoare. vor fi ignoraţi din oficiu. a, de asemenea, nu am mai pierdut timpul cu adăugarea de legături (de li se mai spune pe romgleză linkuri), bănuiesc că se înţelege de ce.)

Acum ceva timp am scris o însemnare în care mă întrebam dacă lui Riciu i-ar fi venit mintea la cap… Da’ de unde. Probabil că Riciu habar n-are ce face Imre prin ograda lui.

Iată că, cu ceva zile în urmă, am aflat care ar fi de fapt motivul pentru care Adevărul nu mai face reclamă proiectului Roşia Montana. Nu pentru că Riciu s-ar fi deşteptat şi ar fi început să regrete hoţiile trecute. Nu pentru că Imre e un simplu căţeluş care latră la comanda mogului de carton. Nu! Ci pur şi simplu pentru că Imre a fost refuzat într-o ofertă pe care a făcut-o ălora de vor să ne fure aurul. Dacă ăia i-ar fi dat voie lui Imre să se ocupe de „imaginea“ companiei şi să tragă şi să împingă sfori, Adevărul ar fi făcut în continuare campania pe care o făcea şi până mai deunăzi. Probabil că cu şi mai mult sârg. Iar oferta a fost făcută când încă nu începuse borşul să se înceţoşeze prin „trustul lu’ papuc“.

Acum, brusc, pe Imre l-a pocnit moralitatea. Şi, ca să vezi adevărată moralitate, a început o campanie, nebună, zic unii, contra proiectului.

Foarte interesante mi s-au părut şi unele comentariii apărute pe pagina reporterului virtual referitoare la această adevărată lecţie de i-moralitate.

Până la urmă, a umbla cu cioara vopsită e mai rău decât a fi prins cu mâţa-n sac. Nu că asta ar fi vreo calitate…

Umblând prin blogosferă din material în material am ajuns şi pe blogul Monicăi Marinescu, o fată care a avut de a face personal cu acest Imre. Iată ce ne povesteşte ea:

„Deci cred ca ar fi cazul sa va povestesc si experienta mea: m-am prezentat la un interviu de angajare, la domnul Peter Imre (la recomandarea unui angajat al institutiei – e vorba de Philip Morris) si, dupa interviu, in timp ce ma indreptam spre o statie de autobuz, am fost ajunsa din urma de Imre, care alergase gafaind in urma mea. Ce credeti ca mi-a zis? Reproduc textual: “Nu vreau sa te iau de sotie, nici sa-mi fii fiica, decid e ramane?”. Blocata, am balbait: “ce vreti sa spuneti”. El a zambit larg: “pai ramane sa ne cunoastem mai bine. De ce sa stai in statia de autobuz? Vino la mine acasa, te duc eu cu masina si aprofundam aceste lucruri pe canapea”. M-a luat de mana. M-am smucit si am luat-o pe jos, mi-a pierit cheful de autobuz si de tot, am mers inainte cat am vazut cu ochii fara sa ma uit inapoi. Mai tarziu, cand mi-am mai revenit, mi-am sunat amicul care ma recomandase si i-am zis: “eu nu ma culc cu Peter Imre ca sa ma angajeze.” El a fost scandalizat, am inteles ca au fost si niste certuri cu Imre si asa a ramas….Povestea e destul de veche, dar cred ca merita povestita. Obsedatul naibii!

M-am enervat amintindu-mi!

Update: povestea este de la Philip Morris“

Apoi, aflăm unele dedesubturi despre povestea Roşia Montana şi RMGC (tot pe blogul Monicăi):

„Asa cum bine stiti, Gold Corporation a fost pentru multi (si este in continuare), o vaca buna de muls bani. Intrucat canadienii au fost si sunt interesati sa investeasca multi bani in imagine, pentru crearea unui curent de opinie pro-exploatare Rosia Montana, multi lideri de opinie, politicieni, ziaristi s.a.m.d. au primit bani si au adus servicii firmei Gold.

Printre ei se numara Ioan T. Morar si Peter Imre. Este foarte clar ca cei doi au luat bani la nivele diferite: Peter Imre a fost mai sus in scara ierarhica si a luat mai mult, Ioan T. Morar a fost mai jos si a luat mai putin (a luat mai putin este un fel de-a spune, pentru ca daca raportam acest “putin” la salariul unui profesor, rezulta ca a luat enorm de mult!).

Pana aici, nimic neobisnuit. Este interesant insa faptul ca, avand in vedere pozitia ierarhica superioara a lui Peter Imre si cea inferioara a lui Ioan T. Morar, in interiorul aceleiasi structuri prin care veneau banii de la Gold, de multe ori, Peter Imre il platea pe Ioan T. Morar.

Ca urmare a acestui fapt, intre Peter Imre si Ioan T. Morar, s-a creat o relatie mutuala de “simpatie” (e prea mult spus), dar cel putin, de “neagresiune reciproca”.

Iar lista celor care au luat de Gold sau s-au “imprietenit” pe baza banilor de la Gold e lunga. Si va continua

(Gold Corporation tine o evidenta foarte stricta a tuturor banilor care se cheltuiesc , inclusiv a celor dati pentru lobby, “atentii”, etc). Ei se regasesc in registrele firmei sub denumirea de “cheltuieli pentru promovare”). Nominal, unde este cazul.“

Mergând în continuare pe acelaşi drum, aflăm că:

„Asa cum am scris, Ioan T. Morar a luat bani de la Rosia Montana Gold Corporation! La aceasta ora, el se plimba prin Noua Zeelanda, platit tot de Rosia Montana Gold Corporation. Stirea a aparut in Cotidianul si pe Paginademedia.

Iata cum, vajnicul aparator al locuitorilor din Rosia Montana, se plimba prin lume platit de firma care va distruge intreaga zona prin exploatarea cu cianuri.

Mircea Toma spune: excursia organizata de RMGC este o forma de mita

Mai departe, „aşa cum promis“:

„Public onorariile artistilor care au cantat la Folk You pe banii dati de Gold Corporation (firma care se lupta sa extraga aurul de la Rosia Montana). Enjoy:

Alexandru Andries – 1300 euro (câtă ipocrizie…)

Nicu Alifantis si trupa – 2000 euro

Florin Chilian -2000 euro (câtă ipocrizie…)

Iris – 8000 euro (chiar nu îmi vine să cred, deşi ştiu că e foame mare, nu credeam că Minculescu se va mici atât de mult)

Ada Milea – 800 de euro (câtă ipocrizie…)

Pasarea Colibri – 2000 de euro (nici din partea ăstora nu mă aşteptam la asemenea gest de umilinţă)

Tudor Gheorghe – 3000 euro (câtă ipocrizie…)

Compact – 2000 de euro (şi când te gândeşti că ăştia făceau furori acum 20 de ani… şi acum se bucură la 2.00 de euro jegoşi…)“.

Dacă tot am intrat în aceste ape, voi continua:

http://roncea.ro/2010/08/23/grupul-navetistilor-gold-corporation-din-elita-presei-a-ajuns-in-aukland-noua-zeelanda-ghida-ziaristilor-de-aur-corina-vintan-si-a-facut-cadou-plimbarea-de-200-000-de-euro-chiar-de-ziua-ei/

Şi, la final, iată o ştire mai veche: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus ca Ministerul Mediului să elibereze acordul de funcţionare pentru edificarea barajelor Corna şi Cetate, ambele componente ale exploatării miniere pe care o propune Roşia Montană Gold Corporation.

Păi, din cei 600.000 de milioane pe care vor să îi „investească“, de ce să nu mănâncă şi gura judecătorilor înalt casaţi şi re-utilizaţi o bucată de pâine?

Actualizare 1:

Citind din blog în blog, ajung pe blogul lui George Simion unde citesc despre Roşia Montana şi festivalul Fan Fest (sau Fân Fest). Din păcate, nu am ştiut de acesta, poate m-aş fi dus. Dar unul dintre comentarii m-a trimis la un articol mai vechi din ziare.com în care sunt prezentate multe lucruri interesante, printre care şi:

nu stiu daca cineva poate identifica macar o zona miniera la nivel mondial unde activitatea de minerit sa fi produs o dezvoltare durabila in zona exploatarii.RMGC incearca sa argumenteze, tendentios, faptul ca dezvoltarea reala a Rosiei Montane se poate realiza doar prin minerit si ca turismul si industriile alternative se pot dezvolta doar ulterior exploatarii.

sau că „Asadar, daca un localnic incearca sa isi deschida o afacere, nu primeste aprobarile necesare nici macar pe propria sa proprietate.

sau (şi asta mi se pare cea mai interesantă) „Ceea ce prea putina lume stie insa este faptul ca activitatea miniera a continuat la Rosia Montana pana in anul 2006.

Pretinsul salvator din ziua de azi al zonei, RMGC, a fost chiar cel care a solicitat Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale stoparea exploatarii miniere.

Şi tot la acelaşi material publicat de George aflăm că Zoso a fost unul dintre cei plimbaţi cu jeep-ul RMGC-ului (mai erau şi unul Arhi şi unul Subiectiv)… Zoso, care se lăudase cu ceva timp în urmă că ar fi fost şi el plecat pe banii RMGC prin Noua Zeelandă. Dar care a retractat cele spuse… Asta o găsisem pe blogul Monicăi.

Părerea mea e că Zoso (despre care auzi că e mare formator de opinii…) chiar a fost pe banii RMGC în Noua Zeelandă, unde sa dus să înveţe cum să crăcăneze ochiul maron pentru a i se îndesa inteligenţa. E, uite că blogării trebe să mănâncă ceva…

Actualizare 2:

Din Cotidianul aflăm că următoarele posturi de televiziune au primit următoarele sume din partea RMGC, în 2009:

1. Realitatea TV: 2,26 milioane de euro.

2. The Money Channel: 1,298 milioane de euro.

3. PRO TV: 1,94 milioane de euro.

4. TVR, care ar trebui teoretic să fie o televiziune publică: 1,092 milioane de euro.

Nici ziarele nu au fost lăsate la o parte (aşa cum spuneam şi în însemnările despre Adevărul şi cea despre site-urile de internet care fac publicitate proiectului), acestea primind în 2010 următoarele sume:

1. Săptămâna Financiară”, 25,5 mii de euro,

2. Romania Liberă”, 24,65 mii de euro,

3. Evenimentul zilei”, 22,31 mii de euro

4. Ziarul Financiar”, 17,65 mii de euro.

Tot din Cotidiianul aflăm că suma totală împărţită (în funcţie de „rating“-ul avut, în 2009, şi de culoarea politică, în 2010) trusturilor de presă se ridică undeva pe la puţin peste 12 milioane de euro. Însă toate acestea au primit câte ceva. Iar în 2010 banii s-au dat după cum urmează:

1. B1 TV, 284.000 de euro.

2. Realitatea TV, 230.000 de euro

3. Antena 1, aproape 160.000 de euro

4. TVR 1, 140.000 de euro

5. Antena 3, 89.000 de euro

6. Prima TV, 81.000 de euro

7. The Money Channel 65.000 de euro.

Sa-i redam lui Marian bucuria de a putea merge din nou

Posted: 23 August 2010 by razvratit in ajutor

Acesta este titlul găsit la următoarea pagină de internet: http://marinikb.blogspot.com/2010/08/sa-i-redam-lui-marian-bucuria-de-putea_16.html.

„Marian este din Bucuresti si a implinit, la sfarsitul lunii iulie, 8 ani. Desi are parte de multa dragoste din partea parintilor, din pacate, nu se poate bucura de o copilarie fericita, nu poate alerga si nu poate face toate nebuniile alaturi de copii de varsta lui. Inca de la nastere a fost diagnosticat cu o boala genetica rara – osteogeneza imperfecta (maladia Lobstein).
„Boala oaselor de sticla”, cum este cunoscuta aceasta cumplita maladie, se caracterizeaza prin fragilitate osoasa – cauzata de un defect de sinteza a colagenului, principala proteina fibroasa din os.
Aceasta boala se manifesta printr-un numar mare de fracturi care duc la curbarea bratelor, a gambelor, dar mai ales a oaselor lungi (femure) si a coloanei vertebrale (scolioza sau cifoza), prin sclere albastre, prin surditate, prin retard motor si hipotrofie staturoponderala (statura si greutatea lui sunt ca ale unui copil de 2-3 anisori, el avand G = 14 kg, T = 99 cm).
Deşi a avut parte de multă grija si atentie, a suferit totusi 14 fracturi pana in prezent, 4 dintre ele necesitand interventii chirurgicale (implementare de tije). Pe femurul stang, o fractura a cedat in acelasi loc de 6 ori, este inca neconsolidata si trebuie operat iarasi. Din cauza repetatelor fracturi s-a ajuns la o incurbare a femurului si o scurtare a piciorului stang cu 3.5 cm fata de cel drept.
Cazul lui Marian a fost acceptat de un spital de copii din Montreal – Canada, pentru evaluare si interventie chirurgicala pe 16 noiembrie 2010 .
Perioada pe care trebuie sa o stam acolo este de 32-33 zile (evaluarea – interventia chirurgicala – scoaterea gipsului – controlul final). Suma de bani de care avem nevoie este estimata la 10.000 euro.
Daca pana acum putea merge, pe distante mici, pentru satisfacerea nevoilor proprii, riscul unei noi fracturi si posibila afectare a coloanei vertebrale din cauza diferentei aparute intre membrele inferioare au facut ca Marian sa nu se mai poata deplasa.
Speram si ne dorim din tot sufletul ca Marian sa poata merge, sa nu ajunga in scaunul cu rotile. Va rugam pe voi, cei ce ati aflat de acest caz, sa fiti alaturi de noi in incercarea de a-i reda baietelului nostru bucuria de a putea merge din nou.

Conturile deschise sunt:
RO58 BTRL 0430 1201 C168 17XX – Ron
RO33 BTRL 0430 4201 C168 17XX – Euro
Banca Transilvania, Sucursala Mihai Bravu, pe numele Daniela Barbu
si
RO79 BRDE 445S V331 8324 4450 – Ron
BRD, Sucursala Victoriei, pe numele Dumitru BarbuContact :
Daniela Barbu 0729.899.070,
Dumitru Barbu 0722.297.088
daniela_barbu30@yahoo.com“

La adresa menţionată găsiţi toate datele necesare.

Nu cred că suma este foarte mare pentru un număr atât de mare de români. Donaţi cât puteţi şi cât vă lasă inima de român/ă.

Tot fu ieri acea discuţie publică, cică, legată de actele cu cip-uri. Despre cât de publică a fost puteţi citi pe anumite bloguri creştine.

Să trecem peste asta. Ce vreau să vă spun este că am rămas crucit când am citit despre aceste aberaţii pe mediavax. În prezentarea pe care mediavax o atribuie comisarului şef Sorin Bălaşa apare şi un text extrem de interesant, ca să nu spunem tipic pentru inteligenţa debordandă a acestor copoi neo-securişti:

Cartea de identitate provizorie poate avea un termen de valabilitate de 45 de zile (dacă actul de identitate precedent a expirat, dacă titularul şi-a modificat numele/prenumele, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii, dacă actul pe care îl deţinea s-a deteriorat sau dacă acesta a fost pierdut/furat) sau de la o lună la un an (dacă solicitantul nu are toate documentele necesare sau dacă este vorba despre o persoană netransportabilă).

Trecând peste faptul că tu depui cerere de solicitare forţată, iată că aflăm că oamenii îşi pot schimba data şi locul naşterii… Cine o fi fost în mintea lor când au scos o asemenea aberaţie? Care mafiot/mafioată?

În altă ordine de idei, acest act încalcă grav dreptul la intimitate, duce la insiguranţă personală şi deschide calea spre acele infracţiuni pe care  le auzim acum ca fiind izolate. Nu este foarte greru să îţi dai seama cam ce ar putea face nu numai securiştii, ci şi mafioţii cu datele personale. Este foarte uşor să îţi dai seama câţi incomozi vor înfunda puşcăriile în locul jmecherilor care vor hoinări liberi (ca şi acum) pe străzi, comţând infracţiune după infracţiune. Nu este prea greu să îţi dai seama că aceste acte sunt doar un pas premergător implantării pruncilor cu microcipuri capabile de control al vieţii individului. Nu este greu de crezut că, probabil, într-un viitor apropiat vom ajunge să trăim şi să fim trataţi ca animalele tocmai pentru că am acceptat (cei care o vor face) acum aceste abominaţii.

SUNTEM OAMENI LIBERI ŞI AŞA DORIM SĂ TRĂIM!!!