sistemul educaţional

Sistemul educaţional este un sistem oferit de noi, românii sau statul român, tuturor părinţilor care doresc să îşi educe copiii. Astfel, sistemul oferă grădiniţe, şcoli şi licee, în mod gratuit tuturor românilor.

Iar aici intervin unele schimbări care trebuiesc făcute în actualul sistem educaţional. Trebuie spus că rolul cadrelor didactice trebuie să fie acela de educatori şi formatori. Părinţii trebuie să înţeleagă faptul că odată cu începerea clasei I, copilăria a luat sfârşit, iar copiii intră în faza de pregătire pentru a lua locul părinţilor. Astfel, pregătirea elevilor trebuie să fie una completă şi temeinică. Sistemul românesc de învăţământ nu trebuie să mai privească spre celelalte sisteme, în special spre cele de slabă calitate, cum ar fi cel american.

Având în vedere faptul că la vârsta grădiniţei copiii încă sunt în perioada copilăriei, iar legăturile cu membrii familiei sunt extrem de puternice, ne-am gândit ca grădiniţa să fie altfel de cum a fost şi este până acum. Din păcate pentru unii, nu voi explica aici despre ce este vorba, din raţionamente lesne de înţeles.

Ţinând cont şi de faptul că există părinţi care doresc să îşi educe copiii acasă, statul român le va permite acestora acest lucru, însă nu va oferi nici una dintre gratuităţile care se oferă elevilor care urmează sistemul de stat.

Voi continua acum cu unele idei despre sistemul de învăţământ.

– fiind vorba de România, ca ţară independentă, limba oficială a ţării fiind româna, limba în care se învaţă în şcoli va fi româna. Orice altă limbă a minorităţilor va putea fi studiată în ore la alegere cu alte limbi străine. Toate materiile predate în sistemul de învăţământ românesc vor fi învăţate în limba română.

 • statul va ajuta fiecare tânăr/tânără a patriei pentru a putea învăţa în cele mai bune condiţii prin:
 • oferirea în mod gratuit de manuale şi papetărie tuturor celor care învaţă în sistemul de stat, până la terminarea liceului.
 • crearea de spaţii de învăţământ dotate corespunzător şi/sau repararea celor deja existente.
 • înzestrarea tuturor şcolilor şi liceelor cu laboratoare, săli de sport, săli de lectură şi de recreere, dotate corespunzător.
 • oferirea a cel puţin unei mese calde pe parcursul unei zile pentru fiecare elev/elevă. Hrana va fi verificată atent pentru a nu conţine organisme modificate genetic, chimicale sau ale substanţe nocive tinerilor/tinerelor. Această masă va avea loc doar în pauză mare care va fi o oră.
 • oferirea, în timpul pauzelor scurte a unor gustări.
 • mesele şi gustările oferite în timpul orelor sunt cu caracter obligatoriu, însă copiii trebuie să aibă posibilitatea de a alege dintr-un număr relativ mare de sortimente. O idee ar fi gătirea specială, în sensul completării de către copii, la intrarea în şcoală, a unor mici tabele cu ceea ce îşi doresc să mănânce în ziua respectivă. Se va alege, bineînţeles, dintr-un şir de feluri de mâncare pe care sistemul le pune la dispoziţie. Astfel se elimină risipa imensă care există acum prin cantine, iar copiii sunt mulţumiţi. Ideal ar fi ca aceste mese să fie compuse din alimente româneşti, elevii învăţănd astfel să susţină statul român şi munca acestuia.

– în România sunt obligatorii 12 clase. Părinţii care doresc să îşi educe copiii acasă vor trebui să semneze un contract prin care se obligă să îşi educe copiii cel puţin 12 ani din momentul în care aceştia ar fi trebuit să intre în clasa I în sistemul de învăţământ de stat. Cei care nu vor respecta acest contract, din orice motiv, mai puţin cele extreme (invaliditate, deces) vor fi condamnaţi la 5 ani de ocnă. Cei care intră în categoriile extreme vor beneficia de ajutorul acordat de stat pentru toată perioada de studiu rămasă. Ajutorul va consta din permisiunea copilui de a participa la sistemul de învăţământ de stat din momentul în care a intervenit cazul extrem. Copilul va trebui să urmeze toate orele din sistemul de stat şi va trebui să facă faţă cerinţelor acestuia, la fel cu ceilalţi copii.

– istoria neamului trebuie rescrisă din punctul de vedere al românilor şi nu al altor neamuri. Aceasta va fi istoria care se va preda la şcoală.

– nota la purtare îşi va relua însemnătatea avută înainte de lovitura de stat din 1989. De data aceasta, nota la purtare de trecere va fi 7.

– nota de absolvire a anului din învăţământul de stat va fi de 6 (şase).

– în cazurile în care elevul/eleva nu poate face faţă exigenţelor sistemului de stat, din motive de întârziere intelectuală, va fi îndrumat/ă spre clasele speciale ale instituţiei respective, în care va învăţa cu aceiaşi/aceleaşi profesori/profesoare, însă după un stadard mai scăzut. Acest lucru va fi trecut în foaia matricolă a elevului/elevei respectiv/e.

– orice formă de discriminare pe baza acestei incapacităţi în cadrul instituţiilor de învăţământ este strict interzisă şi va fi pedepsită prin scăderea notei la purtare cu două puncte. Orice mod de ajutare a acestor elevi este binevenit şi ar fi bine să fie chiar răsplătit, prin metode de recompensare stabilite de fiecare director/directoare în parte. Orice formă de discriminare sau de abuz împotriva acestor elevi/e din partea educatorilor/toarelor şi/sau a profesorilor/soarelor va duce la retragerea tuturor diplomelor obţinute în sistemul de învăţământ de stat ale acelei persoane, la desfacerea contractului de muncă şi la pedeapsa cu privare de libertate şi muncă la ocnă conform cu gravitatea faptei. Perioada de muncă la ocnă nu va putea fi mai mică de 3 (trei) ani. I se va retrage, de asemenea, şi dreptul de a mai fi reangajat/ă în orice instituţie de învăţământ de stat. Toate instituţiile particulare de învăţământ vor fi înştiinţate imediat despre fapta/tele sale şi despre faptul că nu mai are drept de profesie în cadrul sistemului de învăţământ de stat.

– va fi înfiinţată ora de morală. Aceasta va cuprinde educarea morală a tinerilor/tinerelor şi va fi făcută de un preot sau călugăr. Având în vedere posibilitatea existenţei în clase a unor tineri/tinere aparţinând altor religii, aceştia se vor rezuma la a discuta şi întipări în minţile tinerilor acele dogme care duc la creşterea sănătoasă, din punct de vedere moral, a vlăstarelor patriei. Tinerii/tinerele vor trebui învăţaţi să nu fure, să nu ucidă, să nu mintă, să nu îşi dorească ceea ce nu au decât dacă pot obţine pe cale cinstită, să îşi respecte părinţii şi bunicii, să îşi respecte ţara, să îi iubească pe toţi cei din jurul său, să îi ajute pe cei aflaţi la ananghie, să fie cinstiţi, să fie corecţi, să nu discrimineze pe nimeni, etc. Oricine lipseşte de la această oră, afară de cazurile extreme (spitalizare, invaliditate, etc.) va fi pedepsit conform punctului 1).

– educaţia sexuală va începe din clasa a VII-a şi va fi făcută o dată pe lună de un/o profesor/oară şi un călugăr sau preot. Oricine lipseşte de la această oră, afară de cazurile extreme (spitalizare, invaliditate, etc.) va fi pedepsit cu scăderea unui punct a notei la purtare. Astfel, nimeni, în special fetele şi femeile, nu va putea spune că nu a ştiut cum să se protejeze de o sarcină nedorită.

– se vor introduce cel puţin 2 ore de sport obligatorii pe săptămână. Oricine lipseşte de la această oră, afară de cazurile extreme (spitalizare, invaliditate, etc.) va fi pedepsit conform punctului 1).

– mai mult de 10 absenţe nemotivate, afară de cazurile extreme (spitalizare, invaliditate, etc.) pe an duce la scăderea notei la purtare cu un punct.

– fiecare copil care trece de vârsta de 7 ani (cea de şcolarizare) va trebui să dea examen de inteligenţă la sfârşitul fiecărui an. Această măsură este valabilă şi pentru cei care sunt educaţi în sânul familiei. Notele de la aceste examene vor conta în dosarul de angajare de mai târziu. Copiii care intră în ciclul gimanzial sau cei care au făcut patru ani de educaţie în sânul familiei vor trebui să dea la sfârşitul fiecărui an, pe lângă examenul de inteligenţă, un examen de cunoştinţe generale, care va cuprinde întrebări din toate materiile studiate în acel an. Întrebările vor fi de nivel mediu, astfel încât să se poată face o selecţie riguroasă a celor care învaţă şi a celor care nu. Media acestor note va reprezenta 50% din nota de la bacalaureat.

– salariile profesorilor/soarelor şi ale educatorilor/toarelor vor trebui să fie de cel puţin 4 salarii minime nete. Aceştia/acestea vor fi plătiţi/te în funcţie de nivelul propriu evidenţiat prin testele de grade.

– testele de admitere în liceele şi facultăţile de stat vor fi teste normale. La fel vor fi şi testele de grade pentru profesori/soare. Nu se vor da teste-grilă pentru niciun fel de test în instituţiile de stat.

– profesrii/soarele din instituţiile de stat nu vor putea lucra şi în cadrul instituţiilor private. Cei care lucrează în instituţiile private nu vor putea lucra şi în instituţiile de stat.

– testele vor avea măsuri de securitate bine puse la punct şi vor fi întotdeauna corectate de alţi profesori din alte regiuni ale ţării. Fiecare test de admitere va fi corectat de cel puţin trei profesori/soare diferiţi/te, care vor acorda notele fără să ştie notele acordate de ceilalţi/celelalte profesori/soare. Fiecare profesor/soară va trimite odată cu nota acordată şi explicaţiile pentru fiecare punct şi subpunct în parte. Pentru testele de grad, fiecare test va fi examinat de către cel puţin trei comisii din alte zone ale ţării, iar fiecare comisie va acorda nota fără să ştie de notele acordate de către celelalte comisii. Fiecare comisie va trimite odată cu nota şi explicaţiile pentru fiecare punct şi subpunct în parte.

– notele de promovare a elevilor din facultăţile de stat va fi de 8 (opt). Nota de admitere în sistemul de învăţământ va fi de 8 (opt) pentru educatori/educatoare şi 9 (nouă) pentru profesori/profesoare. Educatorii/toarele se vor ocupa de copiii din şcoala primară.

– notele de intrare în facultăţile de stat (afară de cele specificate la alte sisteme) va fi de 7 (şapte); cele de promovare a acestor instituţii vor fi de 7,50 (şapte virgulă cincizeci).

– notele de la testele de intelingeţă, de la testele de cunoştinţe generale, precum şi cele de la admiterea instituţiilor (liceu sau facultate), vor reprezenta 50% din media notei de angajare în instituţiile de stat. Restul de 50% va fi dat de nota testului practic.

punctul 1).

– la prima abatere (absenţă nemotivată, comportament necivilizat şi/sau violent atât pentru băieţi cât şi pentru fete, etc.) se face o mustrare scrisă (care se trece în foaia matricolă), pe care o semnează atât elevul/eleva, cât şi ambii părinţi (dacă există) ai acestuia/acesteia. Se va preciza motivul mustrării, gravitatea faptei, precum şi urmările în cazul recidivei.
– la următoarele abateri se va scade nota la purtare cu 1, pe lângă celelalte eventuale pedepse.

Reclame
Comentarii
 1. kleftis spune:

  ce vrei tu nu o sa se intample niciodata…..

 2. Simpaticu' spune:

  Citesc aici despre dotari, educatie sexuala obligatorie, teste de inteligenta,parinti ratati si chiulangii, ce mai, o intreaga proiectie a unei experiente neplacute.
  Imi pare rau, dar „sistemul de invatatamant” pe care dvs. ati dori sa-l vedeti aplicat, este lipsit de traire crestina, exclusivist, dictatorial. Parca va si vad exceland ca director intr-o scoala catolica de acu’ cateva zeci de ani… Apropo, ati vazut filmul Jane Eyre? Vi-l recomand cu caldura!

  • razvratit spune:

   Simpaticule, chiar eşti simpatic… Dar doar atât. Presupunerile tale sunt greşite. (vorbim la persoana a doua, singular, dacă nu te deranjează).

   Dacă tot ai lansat acuze, am să te rog să le şi dezvolţi. Altminteri le vom considera ca fiind „proiecţia unei experienţe neplăcute“ reale.

   • Simpaticu' spune:

    Nu am ce dataliez. Cand vei vorbi despre pedagogi cu har, care sa nu fie moralisti, care sa aiba dragoste si care sa stie a purta neputintele impreuna cu semenii lor, atunci te voi asculta si eu si mai mult de atat, te voi sustine!

    • razvratit spune:

     Amice, am impresia că tu faci o confuzie gravă. Noi vorbim aici despre sistemul de educaţie al tuturor copiilor din România. Nu despre şcolile şi facultăţile de teologie. Trezeşte-te, judecă şi fă diferenţa.

 3. agerstress spune:

  Am aceeasi parere cu „razvratit” in privinta testelor grila.
  In schimb nu sunt de aceeasi parere in privinta hranirii copiilor. Acest sistem de hranire centralizata lasa loc unei mari vulnerabilitati. Sistemul poate influenta cu usurinta in mod negativ starea de sanatate a copiilor prin introducerea de diferite substante in alimente. Intotdeauna voi privi cu suspiciune sistemul social-politic deoarece de-a lungul intregii istorii a speciei umane acest sistem a fost si este predispus la abuzuri fata de populatie. Varianta cu pachetul de acasa este mult mai sigura (sanatoasa) chiar daca este mai putin eleganta, si apoi, este o metoda verificata timp indelungat.
  Din punctul meu de vedere, sistemul de invatamant dinainte de ’89 se apropie cel mai mult de ceea ce ar trebui sa fie. Pornind de la acela ca baza, cu mici retusuri se poate obtine un sistem de invatamant performant.

  • razvratit spune:

   Mulţumim pentru comentariul de bun simţ.

   Acum, pentru a clarifica premizele hrănirii copiilor, trebuiesc citite şi celelalte subpagini şi, în special, cea despre statul român. Ideea este că cei care vor avea grijă de hrana micuţilor vor fi oameni aleşi pe sprânceană, oameni corecţi, cinstiţi, incoruptibili şi care iubesc copiii. Hrana micuţilor va fi testată întotdeauna, la fel şi locurile unde aceasta se produce. Ca o completare, şi bănuiesc că vei fi de aceeaşi părere cu mine (dacă nu, te rog să spui) am putea angaja părinţi care să facă mâncare şi/sau să supravegheze pregătirea hranei.

   Sunt de acord cu frica faţă de sistem şi tocmai de aceea trebuie să creăm un sistem de care să nu ne mai fie frică. Dar asta înseamnă, în primul rând, schimbarea conştiinţei oamenilor. Schimbarea din rău în bine. Şi sunt sigur că, uniţi, vom putea realiza acest lucru. Iar pentru cei ce nu doresc să facă bine vom avea întotdeauna un loc liber într-o ocnă.

   • agerstress spune:

    Eu ma gandeam la un sistem de invatamant care sa fie un pic mai autonom fata de puterea politica si ca finantare dar si ca decizie. Acesta ar trebui sa fie co-patronat de catre biserica si de catre asociatia parintilor iar statul politic sa aiba doar a-3 parte din puterea de a decide in sistemul de invatamant.
    In privinta hranirii copiilor este foarte dificil de asigurat securitatea alimentara dar nu este tocmai imposibil. Am stat la internat, in liceu, am mancat la cantina si n-a fost tocmai rau dar regimul Ceausescu nu era chiar atat de diabolic precum cele care se contureaza in prezent. Parca sunt inebuniti dupa putere cu orice pret iar invataturile masonice si sioniste parca le-a sucit mintile din radacini nu mai vorbesc de cei care sunt de-a dreptul membri ai respectivelor organizatii si dau din coate sa obtina sau sa pastreze puterea.

    • razvratit spune:

     înţeleg ideea ta. nu pot spune că nu e bună. dar…

     eu mă gândeam la faptul că părinţii oricum plătesc pentru şcoală, chiar dacă puţini ştiu asta. deci, consider că o parte din aceşti bani trebuie să se întoarcă, oarecum, tot în favoarea lor şi anume prin asigurarea unor mese calde, regulate. dacă oamenii devin mai altruişti cred că nu vom avea prea multe temeri.

     sincer, nu sunt de acord cu educaţia făcută doar de biserică. cu atât mai puţin aş fi de acord cu mofturile părinţilor. păi acum sincer, noi ne chinuim să distrugem din faşă toate tâmpeniile pe care mulţi părinţi le au în cap şi acum hai să dăm învăţământul pe mâna lor. nu te gândi doar la tine, sau la alţii responsabili. gândeşte-te la marea masă de oameni care sunt părinţi şi care vor ca copiii lor să nu înveţe, care nu îi lasă să meargă la anumite ore, care se plâng că copiii învaţă prea mult, etc. cam ce fel de şcoală crezi că va fi? uită-te în americaca, unde li s-a dat nas prea mult părinţilor şi îţi vei da seama cum va fi. nu că acum ar fi mult mai bine; suntem destul de aproape.

     dacă tot ce am scris la celelalte subpagini se va duce la îndeplinire, poţi să fi sigur că nu vom avea de ce să ne temem. teama actuală se naşte din linia pe care merg cei care sunt acum la putere. dacă noi ne vom uni şi vom face ca ţara asta să meargă pe un drum drept, atunci vom sta liniştiţi. cred, că în primă fază, o comisie de părinţi care să supravegheze materia primă care se bagă în mâncare ar fi suficient de bună pentru a ne asigura că mâncarea micuţilor este cât de cât sigură. spun cât de cât pentur că, la ora actuală, nu avem cum să pretindem că putem găsi alimente curate; în primul rând apa e infestată cu toate mizeriile.

     şi, nu în ultimul rând, statul suntem noi.

    • razvratit spune:

     a, ce finanţare crezi că vor putea oferi cei din mediul rural?

     • agerstress spune:

      Finantarea nu trebuie sa vina in mod exclusiv de la parintii de copii ci de la toti cetatenii activi ai tarii chiar daca au sau nu copii, deoarece, mai devreme sau mai tarziu, cu totii vom fi afectati de ceea ce iese pe usile scolii. Prefer ideea unei taxe independente de bugetul statului pentru sistemul de invatamant, cum este (sau ar trebui sa fie…) asigurarea de sanatate sau „fondul de pensii”. Resursele materiale astfel colectate si eventualele suplimentari de la buget (cand e cazul) trebuiesc distribuite in mod echitabil si fara discrimiinare la nivel teritorial in tot sistemul de invatamant social (am evitat sa spun de stat). Cazul invatamantului privat este un caz particular si discutabil atat ca finantare cat si din alte puncte de vedere.
      Poate ca ai dreptate cu mentalitatile (majoritatii) parintilor dar cred ca ar trebui sa aibe macar un rol de cenzura nu prin vot individual ci prin intermediul unor reprezentanti alesi de catre acestia. In cazul implicarii bisericii nici eu nu sugerez ideea unui control total al acesteia nu pentru ca ar fi biserica rea ci datorita riscului ca unii indivizi cocotati prin functii bisericesti sa se identifice pe sine si propriile orgolii si ambitii cu biserica si sa le impuna ca si cum ar fi ale bisericii.

      • razvratit spune:

       În regulă. Sunt de acord cu ideea votului de veto al părinţilor, deşi, repet, a lăsa la mâna părinţilor viiitorului copiilor înseamnă, mai ales în aceste vremuri, un act de sinucidere, mai ales privind în viitor. Dar să zicem că toţi părinţii devin responsabili.

       Uite, din punctul de vedere al bazei sistemului de învăţământ suntem de acord, pentru că amândoi pornim de la acel sistem care era înainte de ’89. Este adevărat că eu l-am croit mai rău ca anteriorul, dar asta doar din cauza faptului că actualii părinţi suunt incredibil de iresponsabili. Şi acel sistem avea şi cantine, în care se mânca destul de bine. Acum, având în vedere că am trecut prin mai multe, realizez că suntem capabili (noi, românii) să creăm un sistem mult mai performant decât acela. Şi consider că dacă părinţii se implică mai mult în ceea ce înseamnă şcoala, aceasta ar deveni mult mai plăcută, mai curată şi mai sigură din toate punctele de vedere pentru copii.

       De aceea, noi propunem poporului un sistem de învăţământ gratuit, curat, profesionist şi corect. Iar pe lângă acesta poate apare şi învăţământul particular, care însă va trebui să joace după anumite reguli (locaţie, profesori, examene, etc.). Iar absolvenţii de şcoli particulare se vor supune aceloraşi legi de angajare la stat, aceloraşi metode de promovare a unor examene de admitere la instituţii de stat, etc.

       Implicarea bisericii în şcoală trebuie să fie una minoră, deoarece, deşi majoritatea românilor sunt creştini ortodoxi, trebuie să respectăm dreptul oamenilor de a-şi alege în ceea ce să creadă. Consider că suntem oameni raţionali şi nu animale de pe timpul inchiziţiei. Totuşi, vor exista orele de morală şi cea propusă de religie. Despre asta se poate discuta oricând, acestea fiind deja lucruri de fineţe.

 4. Cristian spune:

  E foarte elaborat ceea ce propui tu aici, dar banuiesc ca te referi la un stat roman asa cum il vezi tu la modul ideal, nu la cum se poate realist reforma sistemul actual de invatamant, in conditiile de azi.
  Ceea ce propui tu imi pare, la prima vedere, un sistem mult mai apropiat de ceea ce exista in regimurile comuniste sau in Germania nazista. Nu fac comparatia asta ca sa te jignesc, dimpotriva, doar ca asa imi face mie impresia.
  In general tot sistemul imi pare cam utopic si desprins de realitate, in orice caz foarte greu de pus in practica, pornind de la situatia de azi.

  • razvratit spune:

   În primul rând îţi mulţumesc pentru vizită şi apoi pentru răbdarea de a citi.

   Mă bucură faptul că găseşti această expunere foarte elaborată. Deşi mie mi se pare încă neterminată.

   Nu mă deranjează comparaţia, chiar dacă alţii ar putea gândi altceva. Ţine doar de puterea de înţelegere a fiecăruia.

   Ceea ce propunem pare aşa tocmai pentru că, aşa cum ai zis, este foarte greu de pus în aplicare, având în vedere situaţia din ziua de azi. Ori noi am încercat, pe cât posibil, eliminarea oricărei tentaţii de a merge pe aceeaşi cale pe care merg cei de azi. Considerăm că atâta timp cât oamenii încă mai sunt înclinaţi spre delăsare, minciună, incultură, etc., trebuie să existe un „tabel“ cu pedepse cât mai dure cu scopul de educare. Nu suntem de acord cu educarea prin violenţă, dar considerăm că cea coercitivă poate duce o societate pe calea cea bună.

   Şi, ca încheiere, de ce nu ar fi statul român unul ideal? Unul la care să râvnească toată lumea, în adevăratul sens bun al cuvântului? Cu puţină voinţă, se poate reforma sistemul nostru. Nu cred că românii sunt proşti (deşi mă îngrozeşte mare parte din ea), ci doar că au adoptat un sistem superficial ca fiind unul profund.

   Numai bine.

 5. razvratit spune:

  uite ce m-am gândit ca variantă la măsurile prea drastice pe care le-am scris mai sus:

  – la prima abatere (absenţă nemotivată, comportament necivilizat şi/sau violent atât pentru băieţi cât şi pentru fete, etc.) se face o mustrare scrisă (care se trece în foaia matricolă), pe care o semnează atât elevul/eleva, cât şi ambii părinţi (dacă există) ai acestuia/acesteia. se va preciza motivul mustrării, gravitatea faptei, precum şi urmările în cazul recidivei.
  – la următoarele abateri se va scade nota la purtare cu 1.

 6. Claudiu spune:

  Salut din nou.
  Imaginea pe care o vad citind cele de mai sus este cam prea …nu stiu cum sa zic… sumbra? Pana si drepturile suna a obligatii…parca prea sumbru, prea a lagar, internat. Hai sa intreb altceva, „liberul arbitru” lipseste cu desavarsire? „Pedepsele” sunt prea drastice si infricosatoare, 2-3 greseli si copilul e marcat pe viata. Copii (cred ca si adultii) invata mai bine/repede notiuni noi pana la un anumit nivel – nivel care difera de la om la om- dupa care este din ce in ce mai greu, pana la blocare (de aceea nu suntem toti olimpici sau mari maestrii la sah 🙂 ) sau pana la un anumit nivel peste care nu poat trece. Prin acele teste anuale de inteligenta nu ajungi nicaieri, doar cataloghezi un copil/adolescent in „mai prost” sau „mai destept” decat alt cunoscut (orgolii, frustrari, etc.).
  E foarte buna ideea de masa calda, gen cantina, fiecare isi alege ce si cat vrea sa manance.
  E buna ideea de invatamant obligatoriu, dar pedeapsa sa fie ocna??? Poate mai bine interzicerea unor drepturi, salarii, ajutoare, fara semnatura/recomandare de la dir. scolii.
  In acest moment sunt copii care pot invata dar au o gospodarie pe cap, daca merg la scoala traiesc ei dar mor/saracesc/imbolnavesc cei din familie; mai sunt copii care nu pot sa treaca de nivelul citit/scris/socotit dar asta nu inseamna ca nu sunt/devin oameni de calitate.
  Prea sumbru si drastic.
  Seamana cu o colivie de aur, cu mancare buna si apa proaspata…dar tot colivie ramane. In loc de „obligatoriu altfel ocna” si „4 puncte la purtare” la nivel de copii cred ca trebuiesc incurajati nu speriati. Da, conditii bune, Da istorie adevarata, Da morala, dar unde nu se vrea sau nu se poate, trebuiesc ajutati sa poata si ademeniti sa vrea (premii, excursii, laboratoare de creativitate, incurajari, facilitati care sa depasesca mediul scolar).
  Importanta notelor scolare nu cred ca trebuie sa fie asa de mare, e totusi o etapa din viata, o etapa importanta dar care nu trebuie sa te faca robotel, anumite lucruri trebuiesc bine intiparite, altele trebuie sa ramana la nivel de „ce bine ca a trecut”. In primii 8 ani de scoala de-abia selectezi un pic ce-ti place si ce nu dintre materii, spre care ai atractie, care te scoate din sarite, si care este din alt film-unul care nu-l poti intelege si pace.
  Eu sunt convins ca daca scoala ar fi un loc placut, unde presiunea notelor si a pedepselor sa fie mai mica, iar in cadrul liceului sa te poti axa pe o meserie sau pregatirii pentru o facultate anume, lucrurile ar decurge de la sine pe fagasul cel bun.

  Corectarea lucrarilor importante (teze, examene, etc) cred ca este bine sa fie facute de profesori din alte localitati.

  Lipsa totala a grilelor nu cred ca este buna, un sistem combinat cred ca este mai bun.

  De asemenea cred ca numai daca invatamantul de stat este realmente bun el devine competitiv, si angajatorii se vor indrepta singuri catre absolventii unei astfel de unitati de invatamant. Daca o unitate de productie/servicii de stat doreste sa-si pregateasca un anumit numar de oameni (de la femeie de servici pana la director) pot „patrona” unitati de invatamant de la clasa 1-a pana la facultate (cum erau unele licee pe vremea lui ceausescu) si sa le asigure un loc de munca dupa terminarea fiecarui nivel de studii – fiecare cat poate.

  Mai vb pe tema asta.

  • razvratit spune:

   salut!
   da, m-am gândit că aceasta poate fi imaginea pe care o transmite. dar…

   şi aici am să aduc în faţă motivul principal pentru care o astfel de şcoală pare înfricoşătoare: mentalitatea actuală. lumea s-a obişnuit să gândească despre şcoală ca despre ceva musai dar atât de nefolositor încât ne putem lipsi.

   dacă există pedepse drastice şi nimeni nu încalcă legea, pedepsele sunt doar sperietori pentru toţi. însă atunci când cineva crede că păcăleşte prostimea şi face exact cum nu trebuie devine model pentru cei cărora le zboară gărgăuni prin cap.

   ideea cu 2-3 greşeli şi copilul e marcat pe viaţă… acum să te întreb eu: crezi că ţâncii şi ţâncele ştiu că e voie să chiuleşti, că nu îţi face nimeni nimic dacă nu te duci la ora cutare sau cutare. că poţi să nu înveţi şi să trci clasa şi să ajungi mare om fără să ai habar de ceva, FĂRĂ SĂ ÎŢI SPUNĂ PĂRINŢII AŞA CEVA??? sincer, mă îndoiesc. da, or exista şi copilaşi răi şi puturoşi, dar majoritatea nu învaţă şi chiulesc pentru că părinţii îi învaţă să facă aşa ceva.

   testele de inteligenţă nu sunt pentru a cataloga pe cineva în prost sau deştept, ci pentru a ştii pe cine să înveţi ce. adică, dacă ai un elev/ă cu un coeficient de inteligenţă (CI) de 100 şi pe altul/alta cu un CI de 50 nu îi vei învăţa pe amândoi aceleaşi lucruri, pentru simplul motiv că cel/cea cu 50 nu va putea înţelege. de asemenea, nu îi vei nota la fel, pentru că nu au aceeaşi capacitate şi putere de învăţat. de asemenea, notele acestea sunt bune în timp pentru a urmări anumite evoluţii sau involuţii ale copiilor, pentru a le veni în ajutor. şi, în plus, angajatorii, în principal cei de stat, vor căuta să îşi angajeze oameni inteligenţi, corecţi şi cinstiţi. iar pentru aceasta omul prezintă foaia matricolă în care se vede clar atât media cât şi fiecare notă în parte la testele de inteligenţă şi notele la purtare.

   fiecare om învaţă excelent atunci când îi place ceva, însă, un copil preferă să se joace în loc să înveţe. dacă îi dai voie să treacă prin şcoală ca gâsca prin apă până intră la liceu, nu rezolvi nimic, pentu că nu va putea înmagazina informaţia de care are nevoie într-un timp scurt de patru ani. plus că vârsta cea mai bună de învăţare este între 3 şi 20 de ani. în asta intră, deci, şi o parte din cei şapte ani de acasă şi anii petrecuţi la liceu, precum şi un an-doi de facultate, pentru cei care doresc să îşi continue studiile. doar că arunci pe apa sâmbetei 8 ani în care copilul poate învăţa enorm de mult. şi sunt sigur că foarte multor copii le pare rău că nu au învăţat. şi mai multor le pare rău că nu au putut să facă şcoală.

   copiii care să aibă gospodării pe cap nu vor mai exista, sau cel puţin aşa vedem noi. mi se pare inuman ca un copilaş de câţiva ani să ţină o familie în spate. de aceea există acele pedepse. oricine poate face copii, însă nu oricine nu este un bun părinte. iar dacă crezi că faci copii doar ca să îţi faci tu viaţa mai uşoară, te înşeli, pentru că statul va avea grijă ca acei copii să nu devină sclavii tăi. iar tu te vei duce la ocnă. în plus, pedepsele sunt menite să taie pofta părinţilor de a-şi îndruma copiii la rele.

   testele grilă sunt bune doar pentru cei care joacă loto pronosport. un/o elev/ă care a învăţat va ştii ce să scrie în lucrare şi se va simţi trădat, umilit şi prostit pe faţă atunci când va lua aceeaşi notă cu cineva care nimereşte din întâmplare răspunsurile bune la grilă, sau, şi mai rău, când nu ştie chiar toate răspunsurile şi nu este îns tare să nimerească la fel de bine răspunsurile ca alt copil care nu ştie mai nimic dar are un „creion/pix de aur“. testele grilă nu îndeamnă la învăţat temeinic ci doar la frunzărirea materiei. cu alte cuvinte, duce la pseudo-învăţare.

   ideea cu ademenitul copilului să vrea e bună şi nu e bună. dacă nu ştii, copii sunt maeştri la a-i juca pe cei mari pe degete. se ajunge mereu la situaţia în care se află sistemul americacan de educaţie, în care şcoala este ademenitoare, este distractivă, însă niciun copil nu învaţă. da, se vor organiza excursii, tabere (ce bine era acolo…), se vor da premii (dar nu pentru că a fost în stare să adune 2 cu 2 în clasa a opta), se vor oferi tot soiul de invective, însă acestea nu trebuiesc să devină motivul pentru care învaţă copilul.

   copiii trebuie educaţi de părinţi în primi şapte ani că şcoala e ceva serios, că trebuie să înveţe pentru că vor avea nevoie când vor fi mari de ceea ce învaţă când sunt mici. notele pot reprezenta (atunci când există un sistem foarte bine pus la punct, cu profesori/soare pregătiţi/te corespunzător) motivul cel mai bun pentru ca un copil să înveţe. şi îţi spun din proprie experienţă că orice copil, chiar şi cei care sunt catalogaţi ca reduşi mintal, poate învăţa aproape, sau măcar, la un nivel de 90%, de cei cu note mari.

   în copiii din ziua de azi nu mai există dorinţa de întrecere în şcoală, afară de etalarea averilor părinţilor prin diferite lucruri stupide, inutile şi nocive. copiii din ziua de azi nu mai sunt învăţaţi de către părinţi că trebuie să înveţe atât de bine încât să nu îi depăşească nimeni. asta pentru că, în primul rând, părinţii au fost la rîndul lor leneşi, chiulangii, etc. iar părinţii ar trebui să fie din nou părinţi, nu simpli sclavii ai propriilor copii. dacă îţi spune să faci ceva, atunci faci, nu începi să vociferezi aiurea, să baţi din picioare, să îţi arunci plămânii afară, doar-doar te ajută un cadru social, etc. s-a inventat dreptul copilului şi s-a călcat în picioare dreptul părintelui.

   scopul este de a ridica învăţământul de stat la un nivel greu de depăşit de către sistemul privat. scopul este de a crea oameni care sunt drepţi, cinstiţi, corecţi, şi educaţi. iar când spun educaţi nu mă refer doar la o singură meserie, aşa cum reiese din comentariul tău, ci în cât mai multe domenii. scopul este de a oferi statului român calitatea pe care o cere pentru banii pe care îi bagă în educaţia odraslelor, prin taxe şi impozite.

   într-o societate dreaptă toate pedepsele astea, precum şi altele mai grele, vor părea amuzament şi groază, pentru că oamenii se vor distra la auzul lor şi se vor îngrozi că au existat vremuri în care statul avea nevoie de asemenea legi pentru a-i descuraja pe cei răi.

   sper să mai discutăm, pentru că doar aşa putem îmbunătăţi ideile.

   numai bine.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s