statul român

Statul român este privit în momentul de faţă într-un mod extrem de dăunător românilor.

De aceea, trebuie schimbată mentalitatea tuturor românilor în ceea ce priveşte această „instituţie“.

Noi suntem statul. Statul suntem noi. Statul român este compus din toţi şi fiecare român/româncă. Fiecare cetăţean/cetăţeană român/română are dreptul şi obligaţia de a lua parte la dezvoltarea statului român. Fiecare român/ă are dreptul şi obligaţia de a se implica în toate problemele care privesc statul român.

– teritoriul statului român este indivizibil

– teritoriul statului român este inalienabil.

– teritoriul statului român poate fi cumpărat doar de către cetăţenii români. aceştia trebuie să facă dovada obţinerii sumelor pe căi cinstite.

– toţi românii care posedă pământ acum vor trebui să dovedească obţinerea acestuia pe căi cinstite. Retrocedările abuzive (de genul retrocedării unui lot într-o altă locaţie decât cel de pe act) vor fi declarate nule, iar pământul va intra în posesia statului. toţi cei care au acte de posesie a unor pământuri dinainte de 1989, vor trebui să facă dovada faptului că ei sunt urmaşii de drept ai persoanelor care apar în acte sau că au cumpărat pe căi cinstite aceste acte.

– valoarea maximă a terenului pe care îl poate cumpăra orice român este de 2.000 de metri pătraţi în interiorul localităţilor (inclusiv sate) şi de 2 hectare în afara acestora. Orice suprafaţă mai mare de această cifră va intra în posesia statului sau va fi cesionată actualului proprietar pentru suma de 100 de lei pe metrul pătrat, anual, uniform. Oricine doreşte să folosească o suprafaţă mai mare va putea concesiona de la stat orice pământ doreşte (în limita disponibilităţii) la preţul de 500 lei pe metrul pătrat, anual, pentru o perioadă de 24 de ani, cu posibilitatea reînoirii concesionării, dacă persoana respectivă nu aduce atingere intereselor statului. Concesionarea poate înceta unilateral, dacă se dovedeşte că persoana acţionează împotriva intereselor statului român. Taxa de concesionare este uniformă, indiferent de localitate sau zonă de relief.

– cetăţenii străini nu pot cumpăra pământ românesc, însă pot concesiona pământ pentru o perioadă de 24 de ani, cu posibilitatea de reînoire a contractului de cesionare. Cesionarea poate fi oprită unilateral de către statul român atunci când se dovedeşte că persoana străină acţionează împotriva intereselor statului. Taxa pentru cesionare este uniformă, indiferent de localitate sau zonă de relief şi are valoarea de 1.000 de lei pe metru pătrat.

– orice teren lăsat în paragină pentru un an va fi trecut în proprietatea statului. Pot exista cazueri excepţionale care să permită proprietarului păsuirea cu un an. Aceste cazuri se referă la situaţii extreme în familie: deces, invaliditate, etc.

– spaţiul aerian al României nu poate fi traversat de către nicio aeronavă străină decât în urma încheierii unor acorduri cu statul român. Navele militare străine vor putea traversa spaţiul aerian românesc doar cu preaviz de 2 zile şi cu respectarea strictă a rutei. Orice navă care violează spaţiul aerian român va fi forţată să aterizeze, pasagerii vor fi transportaţi, împreună cu bagajele lor, într-o aeronavă românească, iar echipajul aeronavei va fi arestat, iar aeronava rechiziţionată. Echipajul va pute fi eliberat abia după încheierea interogatoriului, iar nava va fi eliberată abia după plata unei taxe de 100.000 de lei de către compania proprietară a aeronavei.

– toate bunurile care se aflau înainte de lovitura de stat din ’89 în posesiunea statului român voor reintra în posesiunea acestuia, actualii proprietari nefiind despăgubiţi de către stat.

– organizarea administrativă a statului va fi simplistă, aparatul de stat nefiind aglomerat cu mii de funcţionari inutili şi consumatori. Se va păstra actuala împărţire în judeţe.

– fiecare localitate, începând cu satul, va avea doi reprezentanţi în forul imediat superior. Astfel, toate satele dintr-o comună vor avea câte doi reprezentanţi în Adunarea Comunei. Adunarea Comunei va desemna doi reprezentanţi, alţii decât cei care fac parte din Adunarea Comunei. Fiecare comună va avea doi reprezentanţi în Adunarea Judeţeană. Fiecare oraş va avea doi reprezentanţi în Adunarea Judeţeană. Fiecare judeţ va avea doi reprezentanţi în Adunarea Naţională, alţii decât cei care fac parte din Adunările Judeţene. Adunarea Naţională va avea, aşadar, un număr de 104 de reprezentanţi ai oamenilor. Aceştia vor fi cei care vor vota legile propuse de către Aleşii Poporului, în funcţie de voinţa celor pe care îi reprezintă.

– votul în România este direct şi deschis.

– Aleşii Poporului vor fi în număr de 25 şi vor fi cei responsabili de rescrierea, alături de avocaţi ai statului, a legilor.

– legile trebuie să fie clare, fără ambiguităţi şi „portiţe“ şi să aibă pedepse clare, fără limite inferioare şi superioare. O infracţiune corespunde unui anumit număr de zile, luni, ani petrecuţi la muncă în folosul poporului în ocnă.

– preşedintele României este ales pentru o perioadă infinită şi are rol simbolic. Acesta/aceasta nu poate emite legi, nu are drept de veto, nu poate încheia contracte în numele statului, nu poate promite nimănui nimic în numele statului. Preşedintele va rămâne ales atâta timp cât acţiunile sale nu contravin intereselor statului român, fie şi prin, dar nelimitându-se la, neimplicare.

– Aleşii Poporului, precum şi cei din Adunările Comei şi cea Judeţeană sunt aleşi pe termen indefinit, până când acţiunile acestora contravin intereselor obşştei pe care o reprezintă.

– pe teritoriul statului român sunt interzise produsele modificate genetic, precum şi seminţele aceastor produse.

– pe teritoriul statului român este interzisă folosirea pesticidelor, a insecticidelor, precum şi a oricăror alte produse chimice folosite în acest moment în agricultură.

– pe teritoriul statului român este interzisă folosirea hormonilor de creştere artificială la animale.

– pe teritoriul statului român este interzisă clonarea animalelor, precum şi producerea de carne şi alte alimente sintetice.

– limba oficială a statului român este limba română. Toate actele oficiale se vor redacta doar în limba română. Toţi funcţionarii de stat, precum şi reprezentanţii poporului vor trebui să treacă o probă de limba română constituită din examen scris şi oral la gramatica limbii române.

– relaţia stat-privat are ca scop doar valorificarea bunurilor produse de către stat şi oferirea serviciilor către privat. statul nu va mai externaliza lucrările sale sectorului privat.

– statul va pune la punct infrastructurile de transport. Cei responsabili de refacerea acestora, precumşi cei responsabili de construirea altora noi vor fi diret răspunzători pentru calitatea acestor lucrări, în cazul nerespectării clauzelor contractuale, toate persoanele implicate urmând să li se desfacă contractul de muncă şi să fie pedepsite prin privare de libertate şi prin aport bănesc pentru repararea lucrărilor.

– preţurile biletelor pentru transportul public vor fi doar pentru acoperirea cheltuielilor.

– străzile, căile ferate, cele navigabile, precum şi culoarele aeriene sunt taxabile de către stat, iar preţul acestora va fi stabilit diferenţiat pentru români şi străini.

– releele de telecomunicaţii vor reintra în posesia statului, acesta taxând furnizorii de telefonie mobilă cu o taxă ce urmează a fi stabilită ulterior. Furnizorii de telefonie mobilă vor fi obligaţi să plătească şi o taxă de folosire a sistemului de stat, care va fi de 250.000 de lei anual.

– serviciile de telefonie mobilă şi fixă vor fi gratuite pentru cetăţenii români. cetăţenii străini vor trebui să plătească o taxă lunară de 100 de lei pentru folosirea serviciilor de telefonie pe teritoriul statului român, urmând să plătească o taxă de 10 bani pentru minutul de eter folosit.

– televiziunile române sunt obligate să transmită în format HD. Statul va pune la dispoziţia cetăţenilor români un număr de pachete de televizuine, în format HD, care să cuprindă cel puţin 100 de canale. Televiziunile private româneşti vor permite transmiterea emisiunilor acestora în mod gratuit de către televiziunea română. Acelaşi lucru va trebui obţinut şi din partea televiziunilor străine.

– internetul va avea cea mai mare viteză disponibilă în momentul respectiv, uniform distribuit în toată ţara.

– serviciile de telefonie, televiziune şi internet vor fi gratuite pentru toţi cetăţenii români care se abonează la serviciile de stat.

– cetăţenii străini vor plăti taxele stabilite anterior. pentru serviciul de telefonie, taxa anuală este de 100 de lei, plus un tarif pe minut de folosire a eteruluid e 10 bani. pentru televiziune, tariful va fi unic, de 500 de lei anual, iar pentru internet se va plăti 1.000 de lei anual.

– toate localităţile vor fi electrificate.

toate localităţile vor beneficia de apă curantă.

– toate localităţile vor beneficia de gaze naturale, mai puţin în cazul în care se găseşte o variantă de energie alternativă suficient de puternică pentu a satisface nevoile populaţiei.

– se vor închide toate termocentralele, iar statul român se va axa pe producerea de curent electric din surse alternative.

– statul va căuta tehnologii noi pentru funcţionarea autovehiculelor.

– transportul public se va încerca să se facă doar prin folosirea curentului electric sau a altor tehnologii nepoluante.

– toate autovehiculele statului care emit cantităţi mari de gaze vor fi casate. Statul va vinde, pe cât posibil aceste utilaje altor ţări doritoare de chilipiruri.

– adoptarea legii lustraţiei conform căreia toţi/toate cei/cele care au avut relaţii de lucru cu fostul regim comunist de represiune, sub o formă sau alta, precum şi neamurile şi urmaşii lor şi ai neamurilor până la generaţia a II-a inclusiv să nu fie admişi în eşicherul politic sub nicio formă. Conducerea ţării trebuie curăţată de orice elemente care ne-ar putea readuce la ceea ce nu îşi doreşte nimeni. De asemenea, cei/cele care s-au perindat pe la conducerea ţării (preşedinţie, guvern, parlament, primării, etc.) în anii de după lovitura de stat din ’89, vor fi consideraţi ca foşti activişti de partid şi vor intra sub incidenţa legii.

– recunoaşterea imediată a meritelor tuturor eroilor neamului şi repunerea lor acolo unde le este locul.

– rescrierea istoriei neamului aşa cum a fost, din punctul de vedere al românilor.

– aducerea tezaurului din Rusia şi cererea către statul Izrael de a returna sumele donate de statul român în contul aşa-zisului holocaust românesc.

– readucerea în patrimoniul statului a tot ce a existat înainte de lovitura de stat din ’89, precum şi pedepsirea celor care se fac vinovaţi de întrăinarea lor.

– pedepsirea tuturor celor care au furat ţara în toată perioada de după lovitura de stat din ’89.

– pedepsirea tuturor celor care au vândut ţara în toată perioada de după lovitura de stat din ’89.

– pedepsirea tuturor celor care au contribuit, chiar şi prin neimplicare, la afundarea ţării în groapa în care se află acum.

– redeschiderea ocnelor de sare, pentru a putea crea locuri de muncă pentru cei care trebuie „răsplătiţi“ pentru efortul lor de a fura şi vinde ţara.

– scoaterea în afara legii a oricăror forme de intruziune în intimitatea personală a cetăţenilor, cum ar fi cărţile de identitate, paşapoartele şi carnetele de conducere care conţin cip-uri.

– scoaterea din viaţa de zi cu zi a tuturor chimicalelor, în special a bisfenolului A şi a ftalaţilor şi a chimicalelor care se aruncă pe ogoare, în ape şi în aer.

– curăţarea apelor ţării de orice substanţă dăunătoare vieţii.

– refacerea ecosistemului din Delta Dunării.

– vârsta de pensionare de 55 de ani, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Cine doreşte să câştige mai mult la pensionare, poate opta pentru a rămâne în câmpul muncii până la maxim 60 de ani.

– steagul României este cel actual la care se adaugă stemele Moldovei, Ţării Româneşti şi Ardealului. Acesta este singurul steag care poate fi arborat, purtat şi afişat în România. Alte steaguri ale altor naţionalităţi vor putea fi afişate doar în cazul competiţiilor sportive.

– avortul va fi interzis prin lege în România.

spaţiile verzi existente înainte de ’89, îşi vor relua statul. Orice construcţie aflată în interiorul pparcurilor va fi demolată în maximum o lună. Spaţiile verzi vor fi îngrijite şi curăţate permanent.

– aruncarea gunoaielor oriunde altundeva decât la coşurile special amenajate (şi împărţite pe categorii) se va amenda pe loc cu 100 de lei. Neplata amenzii în termen de o lună atrage munca la ocnă de 100 de zile.

Reclame
Comentarii
 1. razvratit spune:

  ok. despre câte ministere ar putea fi, trebuie discutat. recunosc că nu sunt la curent cu acetualele ministere, dar am impresia (greşită, poate) că numărul lor este prea mare acum.

  numărul parlamentarilor mi se pare imens de mare. eu mă gândeam la un fel de „sfatul bătrânilor“, din care să facă parte oameni în vârstă, cu mare experienţă de viaţă, tineri/tinere, cu un CI superior şi cu dăruire pentru ţară şi popor, precum şi specialişti reali din aproape toate domeniile. de asemenea, propunerea ta cu reprezentanţi ai cultelor, în funcţie de numărul credincioşilor este una bună, însă aici nu aş include tot soiul de secte şi ramuri şi rămurele ajutătoare.

  chestiunea cu partidele chiar aş scoate-o din orice variantă de guvern şi parlament.

  ce părere ai?

 2. Claudiu spune:

  Corect…. uite, imi trecea prin cap o idee (citita probabil pe undeva):

  oare ar fi mai util un sistem piramidal de alegere a factorilor de decizie din cadrul statului (guvern-parlament)? Exemplific: satul meu alege 1 reprezentant pentru guv si 1 pt parl sa ne reprezinte pozitiile privitoare la legi/decizii (acestia 2 traiesc in sat la noi si pozitia este cea hotarata de noi Luni sa zicem); la nivel de jud exista 2 oameni alesi de catre si dintre reprezentantii tuturor localitatilor (cu primarie – vezi sat/comuna) pentru guv si 2 pt parl care reprezinta pozitia jud (pozitie hotarata Marti impreuna cu toti reprezentantii); la niv national exista un numar bine definit, minim si necesar pentru buna functionare a guv si parl, de reprezentanti (ministrii, dep, sen sau alte denumiri), alesi de catre si dintre reprez judetelor care Miercuri, dupa luarea deciziei (in urma votului tuturor reprez judetelor) trebuie sa o puna in aplicare, sau sa faca toate demersurile pt a pune lucrurile pe drumul hotarat de oameni/popor. Cei alesi la nivel national in guvern trebuiesc sa aiba conditii minime de competenta pt a putea fi alesi acolo si sa stie ca e drum fara intoarcere (pana la scoaterea tarii din bezna in care este). La nivel de parlament (1 sau 2 camere) pot (sau obligatoriu) face parte si membrii ai cultelor religioase, in numar bine definit in functie de numarul de credinciosi ai fiecareia, alesi de catre sistemele de conducere ai acestora.

  cum suna? eu cred ca politica devine mai putin meschina si oamenii pot participa activ la deciziile care le afecteza viata de zi cu zi.

  • razvratit spune:

   părerea mea este că dacă reprezentanţii vor face exact ca cei de acum (care şi ei tot reprezentanţi sunt) nu ajungem nicăieri. ideea e bună doar în cazul în care ceea ce se doreşte a se hotărî la nivel înalt vine întâi până la badea Gheo şi ţaţa Marci, iar după ce aceştia sunt de acord se duce înapoi la „ăia de sus“.

   trebuie ţinut seama de faptul că cei aleşi de oameni pot fi daţi jos oricând cei care i-au ales consideră că aleşii nu le mai reprezintă interesele.

   şi mai trebuie ţinut seama de fatul că pot exista comunităţi care au alte interese decât restul ţării, ceea ce va duce la debandadă.

   hhmmm, mă mai gândesc şi revin şi eu cu o formulă, ceva. mă gândesc că trebuie găsit un mod ca interesele naţiiunii să primeze în faţa intereselor unor grupuri restrînse.

   • Claudiu spune:

    Pai de acele decizii zic si eu…. vine Boc si zice 24% catre stat (guv+parl), astia anunta judetenii care transmit catre locali. Localii vb cu oamenii din sat (com/ors/mun) si oamenii spun NU (prin vot direct pe fata). Cei 2 (fiecare pe filiera lui guv si parl) locali transmit/voteaza la judeteni intr-o sedinta, vot direct pe fata. judetenii transmit/voteaza intr-o sedinta catre nationali (in speta memmbrii guv si parl) . 20 de sateni voteaza nu 10 da = reprez. satul 1 vor vota NU. In sedinta de judet sunt 100 localitati (200 reprez), fiecare reprez. voteaza cum a fost insarcinat de oameni, astfel 140 spun nu si 60 da = judetul nostru pleaca cu 4 voturi (2-2) de NU la Nationala. La Nationala, 50 de judete (200 oameni) voteaza 160 spun nu si 40 spun da = NU, reprezentantii guvernului nu pot da o asemenea lege (ou,hg etc) iar membrii parlamentului nu pot vota asa ceva . De asemenea daca nu este bine inteleasa legea respectiva, sau nu influenteaza viata tuturor romanilor, legile pot fi discutate doar in parlament (de exemplu taxa pe lux, dar ce produse intra in aceasta categorie trebuie discutat cu toti romanii)

    toate cele bune

   • Claudiu spune:

    am uitat ceva…acum reprez localitatilor/judetelor sunt alesi pe platforme/program de partid (in majoritate) si fac/voteaza cum le dicteaza partidul . in cazul exemplificat de mine toate voturile sunt pe fata si alesii trebuie sa voteze cum s-a hotarat in adunarea respectiva…altfel…vorba ta…ocna grea, minim 5 ani, pentru ca au mintit, inselat, cu buna stiinta, si reavointa. P-V cu modul in care au votat (la orice nivel) poate fi publicat in orice ziar/net/tv.

    • razvratit spune:

     corect. (ce înseamnă P-V?)

     acum, părerea mea, pluralismul nu este decât divizarea oamenilor între o grămadă de partide care de fapt nu fac nimic. prin programele lor fac în aşa fel încât să nu existe posibilitatea ca toţi oamenii să meargă la un singur partid. pentru că forţa lor ar creşte enorm şi nu şi-ar mai putea face ei jocurile.

     din punctul meu de vedere, existenţa partidului (partidelor) nu este decât colb în ochi. o ţară care are reprezentanţi cărora să le pese de ei nu ar avea nevoie nici măcar de două partide, cum sunt în „democraţiile“ americană şi britanică. din păcate, oamenii au mereu impresia că cei aflaţi la momentul actual pe eşicherul politic le doresc binele. oamenii uită mereu minciunile acestora, din ce în ce în mai repede.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s